Stimuleert veilig gedrag

Val OK! | Vallen kun je leren

Lees meer
Lees minder

Text widget

Dat vallen de belangrijkste oorzaak is van letsel bij kinderen is geen kwestie van domme pech. Omdat kinderen tegenwoordig te weinig bewegen vallen ze vaker én lopen ze ook letsel op na een val.

 

Wij geloven heilig in minder letsels bij kinderen als zij in de basis gesterkt worden op het gebied van cognitieve en motorische vaardigheden. Het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden kan bijvoorbeeld door risicovol te spelen. Dat kan thuis, in de (natuur)speeltuin of op de kinderopvang. Voor het ontwikkelen van de motorische vaardigheden is beweging cruciaal. Daarom hebben wij ook het sportakkoord ondertekend waarin we de ambitie uitspreken om kinderen aan de beweegrichtlijnen te laten voldoen en zo de neerwaartse spiraal van de motorische vaardigheden van kinderen de komende jaren naar boven toe om te buigen. Bijvoorbeeld door kinderen goed en veilig te leren vallen.

 

Wat is vallen?
Onder een val verstaan we: plotseling en onvrijwillig op de grond terechtkomen. Of iets een val is of niet, wordt niet bepaald door het feit of er wel of geen letsel is opgetreden.


Letsel voorkomen
Ons doel is het voorkomen van vallen én daarmee het voorkomen van letsel. Maar dat lukt simpelweg niet altijd. Een val hoort er nou eenmaal bij en dat is helemaal niet erg want het gaat er om hoe een kind de val opvangt. Het aanleren van valvaardigheden is dus een belangrijke stap in het voorkomen van letsel.

Daarom maken wij ons er hard voor dat elk kind veilig leert vallen. Iedereen in de omgeving van het kind kan daaraan bijdragen; ouders, de pedagogisch medewerkers, coaches en docenten. Het is dan wel handig om achtergrondinformatie te hebben over het waarom van vallen, soorten vallen, wat jij in jouw rol hieraan kunt bijdragen en welke oefeningen hiervoor geschikt zijn.

 

Ga aan de slag met Val OK! | Vallen kun je leren.

HTML

Text widget

HTML

Text widget