Missie en visie

Ongelukken overkomen je, veiligheid niet. Veiligheid is niet vanzelfsprekend. Het is het resultaat van onderzoek, van wetenschap, van interventies, van gedrag. Wij willen graag dat iedereen in Nederland veilig met risico’s kan omgaan om letsel te voorkomen. Wij doen dit al ruim 35 jaar door veilig gedrag in een veilige omgeving te stimuleren.

 

We gaan voor maximale impact

Om impact te bereiken richten we ons op de meest voorkomende en meest ernstige letsels, waar preventie belangrijk én mogelijk is. Dit doen we vanuit de thema’s Valpreventie, Gehoorschadepreventie, Sportblessurepreventie, Verkeersveiligheid, Productveiligheid én Kinderveiligheid.

 

Visie

Veiligheid voor iedereen toegankelijk

Veel ongevallen en ernstig letsel kunnen worden voorkomen met ander gedrag en een veiligere leefomgeving. Vanuit VeiligheidNL willen we iedereen in Nederland er bewust van maken hoe ze veilig met risico’s om kunnen gaan, want risico’s zijn onderdeel van het dagelijks leven en vaak niet uit te sluiten.

Kernwaarden

 • Verbindend: In de verbinding ontstaat de beweging
 • Doelgericht: We gaan voor maximale impact 
 • Oplossingsgericht: We maken zaken concreet en tastbaar

 

Werkwijze

Preventiecyclus VeiligheidNL

Onderzoek 

Onderzoek ligt aan de basis van alles wat we doen. Relevante kennis en inzichten zetten we om in hoogwaardige gedragsinterventies en slimme veiligheidsoplossingen, en we verbinden wetenschappelijke inzichten met de dagelijkse praktijk. Voor de monitoring van letsels werken we met ons eigen Letsel Informatie Systeem (LIS): een uniek systeem dat letsels registreert bij Spoedeisende Hulp-afdelingen van ziekenhuizen in Nederland.

Strategie

Voor de periode 2022-2025 hebben we een nieuwe strategische koers vastgesteld. Onze visie is: Veiligheid voor iedereen toegankelijk. Vanuit deze visie hebben we drie speerpunten geformuleerd:

 1. Maatwerk
  Om iedereen een gelijke kans te bieden op een gezond en veilig leven bekijken we per thema waar maatwerk noodzakelijk is. Veiligheid is niet vanzelfsprekend. Niet iedereen profiteert op een gelijke manier van alle verbeteringen die er op gezondheids-en veiligheidsgebied worden geboekt. Veel tijd, aandacht en geld wordt besteed aan het gezonder en veiliger maken van de Nederlandse bevolking maar hiervan profiteert vaak vooral de meerderheid die het al goed heeft. Iedereen verdient een eerlijke kans op veiligheid en een gezond leven. VeiligheidNL zet zich daarom in om in zowel onderzoek als uitvoering bewust aandacht te besteden aan verschillen tussen groepen en zo haar aanbod geschikt te maken voor alle burgers van Nederland.

 2. Gedragsverandering
  Eigen gedrag is vaak de oorzaak van letsel. Wij stimuleren veilig gedrag en een veiligere (leef) omgeving. Hoe pakken we dat aan?

 3. Technologie
  Met inzet van nieuwe technologie willen we in onderzoek en interventieontwikkeling beter zicht krijgen op de verschillen en aangrijpingspunten. Zodat we juist ook voor groepen die we minder goed bereiken meer kunnen betekenen. Door maatwerk te leveren. 

En dat kunnen we niet alleen! Veiligheid zoekt actief partners om haar ambitie te realiseren want iedereen verdient een eerlijke kans op veiligheid en een gezond leven. 

Interventie-ontwikkeling

Interventieontwikkeling doen we volgens een planmatige aanpak, waarbij we het probleem analyseren: wat zijn de meest voorkomende letsels, hoe is het letsel ontstaan, bij wie, door wat en wat zijn de gevolgen bij niets doen. We onderzoeken welke factoren het gedrag kunnen beïnvloeden, en welke aanpak het beste bij de doelgroep en de professional past. Hierbij kijken we ook gericht naar verschillen tussen groepen. 

Implementatie

We implementeren onze interventies bij professionals of helpen professionals bij de implementatie binnen de eigen organisatie of praktijk. Hierbij geven we praktische adviezen en tips zodat professionals snel aan de slag kunnen. We horen ook graag waar professionals tegenaan lopen zodat we ons aanbod hierop kunnen door ontwikkelen en verbeteren.

Evaluatie

Evalueren is een belangrijk onderdeel van ons proces zodat we continu kunnen blijven door ontwikkelen in ons aanbod. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en ervaringen in de praktijk.

Kerntaken

Monitoring en onderzoek 

Onderzoek ligt aan de basis van alles wat we doen. Zo hebben we onze landelijke monitoring (Letsel Informatie Systeem), waarmee we continu informatie vergaren en analyses uitvoeren. We voeren ook regelmatig gericht onderzoek uit voor de programma’s of een van onze opdrachtgevers. 

Deskundigheidsbevordering 

Of het nu gaat om het creëren van een veiligere kinderopvang, het inzetten van valpreventie in de zorg, ongevallen voorkomen in het verkeer of het voorkomen van sportblessures of gehoorschade. Gedrag speelt altijd een grote rol. Daarom zijn onze trainingen voor de professional gericht op gedragsbeïnvloeding. We geven handvatten en leren vaardigheden aan om zelf met veiligheid aan de slag te gaan. Al onze trainingen zijn erop gericht om de bekwaamheid van een professional rondom letselpreventie te vergroten. 

We organiseren incompany trainingen of trainingen met open inschrijving. Voor een training met open inschrijving kan iedereen zich aanmelden. Hierdoor zitten er mensen uit verschillende organisaties in de groep die met dezelfde problematiek te maken hebben. Je kunt ervaringen uitwisselen en nieuwe contacten opdoen. Wil je met meer collega's een training volgen, dan kan een incompany training interessant zijn. Op basis van een intakegesprek stemmen we de training geheel af op de processen en thematiek van jouw organisatie.

Advisering 

VeiligheidNL heeft voor ieder veiligheidsvraagstuk een passende oplossing. Dat kan een training, een campagne, een gedragsinterventie of een praktische toolbox zijn. Wij adviseren en begeleiden bij de meest effectieve aanpak. Of het nu een bestaande oplossing is of maatwerk, met VeiligheidNL als partner kun je op een positieve manier aan de slag. Je kunt bij ons terecht voor:

 • gericht onderzoek
 • actuele en gedetailleerde kennis op het gebied van ongevallen en preventie 
 • goed onderbouwde praktische adviezen, toegesneden op de vraag 
 • interventies waarmee tastbare resultaten geboekt kunnen worden

Voorlichting 

Het voorkomen van letsel kan niet zonder het geven van goede voorlichting. Wij ontwikkelen op basis van verkregen en eigen inzichten en vragen die wij vanuit onze professionals krijgen materialen en tools die als voorlichtingsmateriaal kunnen worden ingezet richting hun eigen doelgroep om letselpreventie te bevorderen.

 

Welkom bij VeiligheidNL!

Wij maken gebruik van cookies om de website optimaal te laten werken op basis van jouw voorkeuren. Daarnaast analyseren en verbeteren wij continu. Lees meer over ons cookie- en privacybeleid.