Risicomonitor: veiligheid en gezondheid in de kinderopvang

Voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers én kinderen

Met de Risicomonitor maak je inzichtelijk of kinderen en medewerkers risico lopen als het gaat om veiligheid en gezondheid. Benieuwd of de Risicomonitor is iets voor jouw organisatie? Bekijk dan de informatie hieronder.

Een veilige omgeving is een belangrijke voorwaarde voor kinderen om zich goed te kunnen ontwikkelen. Ook voor de kinderopvang is dat van groot belang. De kinderopvang hecht veel waarde aan gezondheid, veiligheid en kwaliteit, voor medewerkers én kinderen. In de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) staat daarom dat elke kinderopvangorganisatie een veiligheids- en gezondheidsbeleid moet hebben. De Risicomonitor van VeiligheidNL helpt hierbij.

Wat is de Risicomonitor?

De Risicomonitor ondersteunt organisaties in de Kinderopvang branche in het actueel houden van een goed veiligheids- & gezondheidsbeleid en/of arbobeleid. Het is een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke tool, waarmee je voldoet aan de wet IKK Veiligheid en Gezondheid

en aan de Arbowet (RI&E). Ook de branches Jeugdzorg en Sociaal Werk kunnen gebruikmaken van de Risicomonitor om de RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) te doorlopen.

De Risicomonitor helpt bij het inzichtelijk maken en het samen inschatten van de risico’s die kinderen en/of medewerkers lopen met betrekking tot veiligheid en gezondheid. Vervolgens wordt met elkaar bekeken hoe er in de praktijk gewerkt wordt, en bespreek je samen de maatregelen die nodig zijn om het beleid te verbeteren. Dit creëert betrokkenheid van het team, bewustwording en inzicht in het eigen en in elkaars gedrag. Ook helpt de Risicomonitor bij het actueel houden van dit beleid, als er op de locatie of in de wet iets verandert.

Hoe kan de Risicomonitor jou helpen?

Wil je weten hoe de Risicomonitor jouw organisatie kan ondersteunen? Bekijk deze video of lees hieronder verder.

Hoe kan de Risicomonitor jouw organisatie ondersteunen?

De Risicomonitor kun je op twee manieren gebruiken:

 • Optie 1: Veiligheid & Gezondheid medewerkers (alleen gericht op de Arbowet)
 • Optie 2: Veiligheid & Gezondheid medewerkers én kinderen (gericht op de Arbowet en de Wet IKK veiligheid en gezondheid).

 

Voldoen aan Arbowet (RI&E)

Het onderdeel Veiligheid & Gezondheid medewerkers:

 • Geeft overzicht van verplichte onderwerpen in Arbowet;
 • Geeft inzicht in de huidige situatie binnen de organisatie;
 • Helpt bij het treffen van maatregelen op basis van de huidige situatie;
 • Stimuleert het gesprek aan te gaan op de werkvloer (over hoe het huidige beleid in de praktijk wordt toegepast);
 • Helpt per locatie de voortgang van activiteiten en acties te monitoren;
 • Helpt het arbobeleid actueel te houden;
 • Enige erkende RI&E- instrument binnen de branches Kinderopvang, Jeugdzorg en Sociaal Werk.  
 • Erkend voor toetsingsvrijstelling (organisaties tot 25 medewerkers hoeven de RI&E niet te laten toetsen door een gecertificeerde Arbo-dienst).  

 

Voldoen aan wet IKK Veiligheid en Gezondheid

Het onderdeel Veiligheid & Gezondheid kinderen (af te nemen i.c.m. het onderdeel voor medewerkers):

 • Geeft overzicht van verplichte onderwerpen in V&G-beleid;
 • Geeft inzicht in huidige situatie binnen organisatie;
 • Helpt bij het treffen van maatregelen op basis van de huidige situatie;
 • Stimuleert het gesprek aan te gaan op de werkvloer (over hoe het huidige beleid in de praktijk wordt toegepast);
 • Helpt per locatie de voortgang van alle activiteiten en acties monitoren;
 • Helpt het V&G-beleid actueel te houden.

 

Zo werkt de Risicomonitor

Wil je weten hoe je de Risicomonitor kunt gebruiken? Bekijk deze video.

Start vandaag nog met de Risicomonitor! 

Tarieven en aanmelden

Samenwerken op dit onderwerp?

Ondersteuning bij de Risicomonitor

Voor iedereen die werkt met de Risicomonitor, bieden we cursussen aan. Zowel voor als je net start met de Risicomonitor, of een opfriscursus voor als je meer wilt weten. Bekijk ze via de links hieronder.