Onderwerp

Risicovol spelen

Dagelijks belanden er ongeveer 500 kinderen met letsel op de spoedeisende hulp. Vaak is dit te voorkomen. Door kinderen te beschermen, door een veilige omgeving te bieden en toezicht te houden. Maar even belangrijk is het versterken van kinderen, bijvoorbeeld door ze risicovol te laten spelen. Door hierin te investeren neemt de kans op ernstig letsel of een ongeval af. Daarvoor geven we je handvatten om risicovol spelen toe te passen in de praktijk.

Naar alle informatie
placeholder
Elke 3 minuten
belandt een kind op de spoedeisende hulp

Wat doen wij er aan?

Het voorkomen van letsel bereik je niet alleen door kinderen te beschermen en daarmee alle risico’s te vermijden. Maar juist ook door kinderen te leren omgaan met risico's. Risicovol spelen leert kinderen op speelse wijze risico’s te nemen. Ons doel is om zoveel mogelijk kinderen risicovol te laten spelen via en met hulp van professionals die met kinderen én ouders werken.

Risicoach: elke kinderopvang aan de slag met risicovol spelen

De Risicoach is een online toolkit voor kinderopvangorganisaties. Zowel pedagogisch medewerkers als medewerkers die zich bezighouden met het beleid krijgen met deze tool voldoende kennis, inzicht, onderbouwing, vaardigheden en inspiratie om risicovol spelen succesvol toe te passen in hun dagelijkse werk.
Meer over de Risicoach

Vroeger was het vrij gewoon dat kinderen zich bezig hielden met activiteiten als in bomen klimmen, op geheime plekken spelen of het bouwen van hutten in de bosjes. De afgelopen decennia lag de focus meer op veiligheid en bescherming. Angst dat een kind zich bezeert, maar bijvoorbeeld ook angst voor verkeer en sociale druk, leidt bij veel ouders tot het over-beschermen van hun kinderen.

placeholder

Zeina Bassa

Consultant bij VeiligheidNL

Hoe laat ik een kind uitdagend, maar veilig buitenspelen?

Bekijk dit filmpje voor ouders, dat we samen met Opvoedinformatie Nederland gemaakt hebben.

Welkom bij VeiligheidNL!

Wij maken gebruik van cookies om de website optimaal te laten werken op basis van jouw voorkeuren. Daarnaast analyseren en verbeteren wij continu. Lees meer over ons cookie- en privacybeleid.