Letsels kinderen 0-18 jaar in 2021

Hoeveel kinderen en jongeren bezochten in 2021 de Spoedeisende Hulp (SEH), en waarom? Lees de uitgebreide cijferrapportage Kinderveiligheid 2021. 

Status

Afgerond

Onderzoek type

Cijferrapportage

Publicatiedatum: 25-11-2022
placeholder
400
kinderen per dag op de Spoedeisende Hulp

Het is onze missie om ernstige letsels bij kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar te verminderen door het stimuleren van veilig gedrag en een veilige omgeving. Wij geloven dat de kans op (de ernst van) letsel of een ongeval, kleiner wordt als er wordt geïnvesteerd in een goede balans tussen het beschermen en versterken van een kind. 

Om letsels te kunnen voorkomen, is het belangrijk om de omvang van de letselproblematiek in kaart te brengen; kennis over de risico’s, het type en de ernst van letsels en factoren die hebben bijgedragen aan het ontstaan van het letsel zijn hiervoor belangrijk. Dit monitoren wij dan ook jaarlijks. Ook voor 2021 hebben we de omvang en aard van de letselproblematiek onder kinderen en jongeren (0-18 jaar) in kaart gebracht. In onderstaande cijferrapportage beschrijven we:

  • de omvang van de problematiek, 
  • de belangrijkste persoonskenmerken, 
  • type en ernst van de letsels, 
  • de ongevalslocaties
  • de ongevalsscenario’s en factoren die hebben bijgedragen aan het ongeval 

Om een gedetailleerder beeld te kunnen geven per levensfase van het kind, hebben we de resultaten in het rapport daar waar mogelijk opgesplitst naar vier leeftijdsgroepen: baby’s/peuters (0-3 jaar), schoolkinderen (4-8 en 9-11 jaar) en jongeren (12-18 jaar).  

Download hieronder het volledige rapport of bekijk de samenvatting van het onderzoek in deze infographic.

Download cijferrapportage Kinderveiligheid 2021

Rapportage Kinderveiligheid 2021
(pdf)

Samenwerken op dit onderwerp?

Welkom bij VeiligheidNL!

Wij maken gebruik van cookies om de website optimaal te laten werken op basis van jouw voorkeuren. Daarnaast analyseren en verbeteren wij continu. Lees meer over ons cookie- en privacybeleid.