Vuurwerkaankoop en -gebruik jaarwisseling 2019-2020

Elk jaar rapporteren wij over het aantal vuurwerkgewonden. Voor een goede interpretatie van de ontwikkeling van vuurwerkletsels kijken we ook naar vuurwerkaankoop en -gebruik onder een representatieve steekproef van Nederlandse huishoudens.

Met een korte vragenlijst onder een representatieve steekproef van Nederlandse huishoudens (ingevuld door 1.658 personen in de periode 6-23 januari 2020) hebben we het gedrag met en de mening over vuurwerk geïnventariseerd.

Status

Afgerond

Onderzoek type

Onderzoek

Publicatiedatum: 1-4-2020

Belangrijkste resultaten

  • Bijna een derde van de Nederlandse huishoudens koopt vuurwerk (daling van 4% tegenover 2018-2019).
  • Ruim de helft van de respondenten met thuiswonende kinderen heeft vuurwerk gekocht. Van de respondenten zonder (thuiswonende) kinderen heeft 16% vuurwerk gekocht.
  • Ruim de helft geeft aan een veiligheidsbril te hebben opgezet (stijging van 16% tegenover 2018-2019).
  • Bijna driekwart van de kinderen draagt een vuurwerkbril tijdens het afsteken (vergelijkbaar met 2018-2019).
  • Toeschouwers nemen zelf minder vaak beschermingsmaatregelen (veiligheidsbril, gehoorbeschermers) dan dat ze hun kind(eren) hebben laten nemen.
  • Bijna driekwart van de respondenten was van mening dat overlast van vuurwerk de  
  • afgelopen jaren toeneemt (stijging tegenover 2018-2019, 51%).
  • Bijna driekwart van de respondenten is voor een verbod op knalvuurwerk (stijging tegenover 2018-2019, 52%) en de helft is voor een verbod op vuurpijlen (stijging tegenover 2018-2019, 27%). Voornamelijk de respondenten die geen vuurwerk hebben afgestoken waren voor een verbod.

Meer toelichting en resultaten zijn te vinden in het rapport:

Samenwerken op dit onderwerp?

Meer over onderwerpen: