Werkveld

Overheid

VeiligheidNL is de kennisexpert op het gebied van letselpreventie; in het verkeer, gehoorschade bij ouderen en kinderen. Hiervoor werken wij samen met verschillende ministeries, regionale en lokale overheden. En met veel andere kennisinstituten en stakeholders. Wij bieden jou relevante onderzoeksresultaten, wetenschappelijk onderbouwde informatie, effectieve interventies en praktisch toepasbare tools. Bekijk hieronder wat ons aanbod is voor jou.

Naar alle informatie