Type vuurwerk en letsel jaarwisseling 2019-2020

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat hebben we voor het vijfde jaar op rij onderzoek gedaan naar welke typen vuurwerk tijdens de jaarwisseling geleid hebben tot welk soort letsel (in aanvulling op: Cijferrapportage Vuurwerkongevallen jaarwisseling 2019-2020

). Data is verkregen van Spoedeisende Hulp-afdelingen (SEH) en huisartsenposten (HAP).

Het aandeel letsels door de verschillende typen vuurwerk tijdens de jaarwisseling 2019-2020 week nauwelijks af van het jaar ervoor. Vuurwerkletsels werden veroorzaakt door veel verschillende typen vuurwerk, waarbij er niet één type ver bovenuit stijgt. Relatief gezien zijn vooral siervuurwerk en illegaal vuurwerk risicovol, met een grotere kans op letsel per afgestoken stuk vuurwerk.

Status

Afgerond

Onderzoek type

Onderzoek

Publicatiedatum: 1-4-2020

Type vuurwerk en soort letsel

Brandwonden werden het meest veroorzaakt door vuurpijlen, cakeboxen, sierpotten/fonteinen, grondbloemen en carbid. Oogletsel ontstond in meerderheid door cakeboxen, vuurpijlen, sierpotten/fonteinen, en single shots. Vooral vuurpijlen en cakeboxen leidden relatief vaak tot letsel bij omstanders, vergeleken met andere typen vuurwerk.

Onveilig gedrag of onveilig vuurwerk?

Bijna een kwart van de ongevallen ontstond door het gedrag van de afsteker/omstander, zoals vuurwerk vanuit de hand afsteken of ermee gooien. Tweeëntwintig procent van de letsels ontstond volgens het slachtoffer door ondeugdelijk vuurwerk, vaak door te vroeg ontploffen. Van bijna 1 op de 3 vuurwerkongevallen was de precieze oorzaak niet te achterhalen.

Kijk voor meer informatie over de vuurwerkslachtoffer tijdens jaarwisseling 2019-2020 naar het rapport (onder meer aantal slachtoffers per leeftijdsgroep en toedrachten):

Samenwerken op dit onderwerp?

Meer over onderwerpen: