Type vuurwerk en letsel jaarwisseling 2018-2019

We hebben een cijferrapportage

 uitgebracht met het aantal vuurwerkgewonden tijdens de jaarwisseling 2018-2019. Aanvullend hebben we in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat onderzoek gedaan naar welke typen vuurwerk tijdens de jaarwisseling 2018-2019 geleid hebben tot welk soort letsel. Data is verkregen van Spoedeisende Hulp-afdelingen (SEH) en huisartsenposten (HAP). Daarnaast zijn vuurwerkslachtoffers (door oogartsen en SEH-artsen) gevraagd om een online vragenlijst in te vullen over hun vuurwerkletsel.

Tijdens de jaarwisseling 2018-2019 heeft illegaal knalvuurwerk relatief veel letsels veroorzaakt op de SEH-afdelingen (15% van de letsels, terwijl het maar 1% van het totaal bestede vuurwerkbudget betrof). Het aantal ongevallen met illegale nitraten was procentueel bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Het groot aantal letsels door vuurpijlen, cakeboxen en sierpotten/fonteinen is in lijn met de vorige jaarwisseling.

Status

Afgerond

Onderzoek type

Onderzoek

Publicatiedatum: 1-3-2019

Type vuurwerk en soort letsel

Brandwonden werden het meest veroorzaakt door vuurpijlen, sierpotten/fonteinen, grondbloemen en cakeboxen. Huisartsenposten behandelden ook relatief veel brandwonden door sterretjes. Oogletsel ontstond in meerderheid door cakeboxen, vuurpijlen, sierpotten/fonteinen en single shots. De amputaties werden in drie kwart van alle gevallen veroorzaakt door nitraten.Vooral vuurpijlen, en in iets mindere mate single shots, leidden relatief vaak tot letsel bij omstanders. 

Onveilig gedrag of onveilig vuurwerk?

Ruim vier op de tien ongevallen werd veroorzaakt door gedrag van de afsteker dan wel de omstander: vanuit de hand afsteken van vuurwerk, gooien met vuurwerk, te weinig afstand houden of illegaal vuurwerk afsteken (vaak rotjes en grondbloemen). Van één op de tien ongevallen werd vastgesteld dat het product de oorzaak was, vooral te vroeg of te laat afgaan van het vuurwerk (vaak cakeboxen of sierpotten/fonteinen). In bijna de helft van de ongevallen was niet of nauwelijks vast te stellen of het ongeval door gedrag of door een productfout veroorzaakt werd.

Kijk voor meer informatie over de vuurwerkslachtoffer tijdens jaarwisseling 2018-2019 naar het rapport (on der meer aantal slachtoffers per leeftijdsgroep en toedrachten):

Samenwerken op dit onderwerp?

Meer over onderwerpen:

Welkom bij VeiligheidNL!

Wij maken gebruik van cookies om de website optimaal te laten werken op basis van jouw voorkeuren. Daarnaast analyseren en verbeteren wij continu. Lees meer over ons cookie- en privacybeleid.