Letsels kinderen 0-18 jaar (2019)

Hoeveel kinderen en jongeren bezochten in 2019 de Spoedeisende Hulp (SEH), en waarom? Lees de uitgebreide rapportage Kinderveiligheid 2019. 

Status

Afgerond

Onderzoek type

Cijferrapportage

Publicatiedatum: 1-5-2021
placeholder
500
Kinderen per dag op de Spoedeisende Hulp

VeiligheidNL zet zich in om het leven van mensen veilig(er) te maken door veilig gedrag in een veilige omgeving te stimuleren. Kinderveiligheid is één van de thema’s waar we ons op richten. Om letsels te kunnen voorkomen, is kennis nodig over de omvang van de letselproblematiek. Maar ook over de risico’s, type en ernst van letsels en factoren die hebben bijgedragen aan het ontstaan van het letsel.  

Over 2019 is onderzoek gedaan naar SEH-bezoeken onder kinderen en jongeren (0-18 jaar).  

Actueel overzicht over omvang en aard

Het doel van dit onderzoek was om een actueel overzicht te geven van de omvang en aard van de letselproblematiek onder kinderen en jongeren (0-18 jaar). In dit rapport beschrijven we de omvang van de problematiek, de belangrijkste persoonskenmerken, type en ernst van de letsels, de ongevalslocaties, de ongevalsscenario’s en factoren die hebben bijgedragen aan het ongeval. Om een gedetailleerder beeld te kunnen geven per levensfase van het kind, hebben we de resultaten in het rapport daar waar mogelijk opgesplitst naar vier leeftijdsgroepen: baby’s/peuters (0-3 jaar), schoolkinderen (4-8 en 9-11 jaar) en jongeren (12-18 jaar).  

Tot slot geven we nog extra inzicht in de oorzaken en type letsel bij valongevallen onder 0-11 jarigen. 

Download cijferrapportage Kinderveiligheid 2019

Cijferrapportage Kinderveiligheid 2019.pdf
(pdf)

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de Veilig Opgroeien nieuwsbrief

Aanmelden

Samenwerken op dit onderwerp?