placeholder

De Valanalyse

Om een valongeval bij een oudere te voorkomen is het nodig om op tijd een verhoogd valrisico te signaleren en daarna het valrisico te beoordelen. Hiervoor hebben wij de Valanalyse ontwikkeld. Dit is een instrument met een valrisicotest om de mate van valrisico vast te stellen, en een uitgebreidere lijst met vragen en tests om het valrisico verder in kaart te brengen.

Doel

Vaststellen van de mate van valrisico, het in kaart brengen van aanwezige valrisicofactoren en advies op maat geven of doorverwijzen.

Doelgroep

Eerstelijnszorgverleners

Aanpak

Signalerings- en screeningsinstrument

Foto van Kirsten Evenblij
Consultant Valpreventie
Kirsten Evenblij
Foto van Rozan van der Veen
Consultant Valpreventie
Rozan van der Veen

De Valanalyse is voor ouderen van 65 jaar en ouder, en wordt uitgevoerd door eerstelijns zorgverleners zoals praktijkondersteuners van huisartsen, wijkverpleegkundigen, ergotherapeuten en fysiotherapeuten. Bekijk de getrainde Valanalyse-afnemers bij jou in de buurt.

Hoe werkt de Valanalyse?

De Valanalyse bestaat uit drie stappen:

  1. De Valrisicotest

Met de Valrisicotest stel je vast of een oudere een laag, matig of hoog valrisico heeft. Heeft de oudere inderdaad een hoog valrisico? Dan ga je verder met stap 2. De kaart inschatting valrisico kan je eenvoudig doorlopen met je cliënt en daar achterlaten met bijbehorend advies.

  1. De uitgebreide Valrisicobeoordeling

Met de uitgebreide Valrisicobeoordeling breng je alle oorzaken in kaart die zorgen voor een hoog valrisico. Met behulp van vragen en testjes stel je vast of de oudere bijvoorbeeld bang is om te vallen, veel medicijnen gebruikt, oogproblemen heeft of vaak duizelig is. Wanneer je alles in kaart hebt gebracht, ga je verder met stap 3.

  1. Advies op maat geven en doorverwijzen naar andere zorgverleners

Bij elk onderdeel uit de Valrisicobeoordeling staat een advies en een zorgverlener naar wie je de oudere kunt doorverwijzen.

 

Waarom werkt het?

Vallen is een multifactorieel probleem. Voor effectieve valpreventie is het belangrijk dat een verhoogd valrisico op tijd wordt gesignaleerd. Bij ouderen met een hoog valrisico moeten vervolgens de valrisicofactoren direct in kaart worden gebracht zodat doorverwezen kan worden naar geschikte valpreventie maatregelen. Daar zorgt de Valanalyse voor. De Valanalyse gaat uit van:

De Valanalyse is door het RIVM erkend als goed onderbouwd.

 

Uitvoering en bekostiging van de valanalyse

Alles wat je nodig hebt om de Valanalyse uit te voeren, kun je hieronder gratis downloaden.  De tijd (en daarmee de kosten) van de uitvoering van de Valanalyse verschilt. Dat hangt af van de uitvoerder, de oudere en hoeveel testjes er worden uitgevoerd. Het afnemen van de Valanalyse valt onder de basisverzekerde zorg. Lokaal moeten er samenwerkingsafspraken gemaakt worden over wie de Valanalyse uitvoeren, moeten er financieringsafspraken gemaakt worden met de zorgverzekeraar en kunnen de mogelijkheden bekeken worden van een verlengde armconstruct van de inkoop huisartsenzorg. 

Update

Update

De Valanalyse is in maart 2023 aangepast naar de nieuwste inzichten uit de World guidelines for falls prevention management for older adults en van experts uit wetenschap en praktijk. Bekijk het overzicht voor de belangrijkste aanpassingen en de bijbehorende toelichting.

De Valanalyse is ook te krijgen in een gedrukte versie. Deze kan je hieronder bestellen. De Valanalyse en bijhorende documenten kan je gratis downloaden onderaan deze pagina bij 'Aan de slag'. 

Valanalyse

14,50 excl. BTW en evt. verzendkosten

Meer over onderwerpen:

Meer voor werkvelden:

Aan de slag

Ga ook aan de slag met de Valanalyse. Dit kun je doen:
Downloads

Alle Valanalyse materialen

Voor het uitvoeren van de Valanalyse heb je het score- en adviesformulier nodig. Het gebruik van de aanvullende tests is een keuze. Deze kan je gebruiken als je meer onderzoek wilt doen naar de risicofactoren die uit de Valanalyse komen. Hiervoor heb je wel bepaalde kennis nodig. 
Met de Valrisicotest (deze staat in de Valanalyse) stel je vast of een oudere een laag, matig of hoog valrisico heeft. Het kaartje inschatting valrisico is nog eenvoudiger en bedoeld voor de ouderen. Met 3 vragen weten zij of ze een verhoogd valrisico hebben én krijgen ze advies wat ze kunnen doen. 

placeholder
Training

Starten met de Valanalyse

De Valanalyse is een screeningsinstrument om een verhoogd valrisico en de oorzaken hiervan tijdig te signaleren en op te volgen met passend advies. In de training 'Starten met de Valanalyse' leer je hoe je de Valanalyse het beste kunt gebruiken en hoe je deze binnen jouw organisatie kan inzetten.
Meld je aan
placeholder
E-learning

Verhoogd valrisico signaleren en inschatten

Een eerste belangrijke stap in valpreventie is het opsporen van ouderen met een verhoogd valrisico. Jij als professional speelt daarin een belangrijke rol. In deze e-learning leer je hoe je dat doet.
Meld je aan

Samenwerken op dit onderwerp?