Infographic Valongevallen 65-plussers 2022

Feiten en cijfers

Elke 4 minuten belandt een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp (SEH) na een val. Dit aantal is ten opzichte van vorig jaar met 11 procent toegenomen tot 117.000 ouderen per jaar. Terwijl de druk op verzorgings- en ziekenhuizen onverminderd hoog is. Het aantal SEH-bezoeken door een valongeval stijgt vooral door de dubbele vergrijzing: het aantal 65-plussers neemt toe en het aandeel oudere ouderen neemt fors toe.

Hoe hoger de leeftijd, des te groter het valrisico

Ruim de helft van de ouderen die zijn gevallen brengt een bezoek aan de SEH vanwege een botbreuk, waarbij een heup- of polsfractuur het meest voorkomen. Zo’n 1 op de 5 ouderen die ten val is gekomen, komt zelfs met hersenletsel op de SEH terecht. Met alle gevolgen van dien. Een valongeval heeft namelijk veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, zoals het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven. Bovendien leidt een eerste val vaak tot een neerwaartse spiraal van letsel, verminderde mobiliteit, sociaal isolement, verslechterde voeding en meer vallen. Wanneer er niet wordt ingegrepen, neemt het aantal ouderen dat jaarlijks op de SEH terechtkomt mede door dubbele vergrijzing richting 2030 fors toe. Want hoe hoger de leeftijd, des te groter het valrisico.

 

placeholder

Valpreventie sleutel tot zelfredzaamheid

Mede door de vergrijzing is er dit jaar een toename in het aantal 65-plussers dat na een val op de SEH terecht komt. “Aangezien de vergrijzing in rap tempo toeneemt en de ouderenzorg steeds verder onder druk komt te staan, is valpreventie de sleutel tot zelfredzaamheid voor deze groep”, zegt Martijntje Bakker, directeur/bestuurder van VeiligheidNL. “De stijging van het aantal 65-plussers dat jaarlijks op de SEH terechtkomt door een val, laat zien hoe belangrijk de aandacht voor valpreventie is. Vallen is niet normaal en hoort er niet bij. Juist nu zijn er volop kansen en mogelijkheden voor gemeenten om effectieve programma's in te zetten die ook echt gaan helpen bij het voorkomen van vallen. Het is aan senioren om hun gemeente te vragen naar passend aanbod. En voor de ouderen die nog niet weten welk aanbod bij hen het beste past, kan met een aantal simpele vragen het valrisico al in kaart worden gebracht en kunnen zij worden verwezen naar programma's die het meest voor hen zijn geschikt.”