Infographic Valongevallen 65-plussers 2021

Feiten en cijfers

Elke 5 minuten belandt een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp (SEH) na een val. Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Het aantal SEH-bezoeken door een valongeval stijgt vooral door de dubbele vergrijzing: het aantal 65-plussers neemt toe en het aandeel oudere ouderen neemt fors toe. Het opsporen van ouderen met een verhoogd valrisico is de 1e stap naar effectieve valpreventie.

1,1 miljoen ouderen heeft een verhoogd valrisico

In het coalitieakkoord krijgen gemeenten de taak om valpreventie aan te bieden aan hun inwoners van 65 jaar en ouder. VeiligheidNL heeft een interactieve landkaart ontwikkeld waarin gemeenten in één oogopslag kunnen zien welke opgave zij hebben in het verminderen van het aantal valongevallen. Op de kaart wordt het aantal inwoners met een geschat verhoogd valrisico, de kosten die hiermee gemoeid zijn en prognoses over 5 en 10 jaar per gemeente weergegeven. Deze prognoses tonen de impact van de dubbele vergrijzing en laten de noodzaak zien dat uitstel niet mogelijk is.

Opsporen van ouderen met een verhoogd valrisico is de eerste stap naar effectieve valpreventie

Vele (zorg)professionals uit het gemeentelijk domein en het zorgdomein komen dagelijks met ouderen in aanraking. Denk bijvoorbeeld aan: thuiszorgmedewerkers, GGD- en welzijnsmedewerkers, MBVO- docenten, sport- en bewegingsleiders senioren, buurtsportcoaches, (wijk)verpleegkundigen, fysio-, ergo- en oefentherapeuten, huisartsen, POH’ers en apotheekmedewerkers. Zij kunnen allemaal een rol spelen in het tijdig signaleren van een verhoogd valrisico. Dit kan al door het stellen van drie vragen.

placeholder