placeholder
Onderwerp

Volwassenen in het verkeer

Naar alle informatie

We zijn dagelijks onderweg. En hoe we ook reizen, we willen altijd veilig aankomen. Jaarlijks vinden er nog altijd teveel verkeersongevallen plaats. In het programma Verkeersveiligheid monitoren we de letsel-aantallen en kijken we naar de oorzaken en omstandigheden. Op basis van dit onderzoek ontwikkelen we strategieën voor gedragsverandering. Dit doen we in opdracht van onder andere regionale, provinciale of landelijke overheden. 

Naar alle informatie
placeholder

23%

stijging van aantal SEH-bezoeken door verkeersongeval in afgelopen 9 jaar

Onderzoek is de basis

Wij richten ons op het beschermen van (de meest kwetsbare) verkeersdeelnemers en op het stimuleren van veilig gedrag in het verkeer. Om het aantal letsels terug te dringen brengen wij oorzaken, gevolgen en locaties van ongevallen in kaart, signaleren trends en brengen advies uit voor een effectieve gedragsveranderingsstrategie. Wij maken hierbij gebruik ons Letsel Informatie Systeem (LIS), ambulancedata en ons Regionale Registratiesysteem voor gemeenten en provincies.
placeholder

Motiveer ouderen om te blijven fietsen

Fietsslachtoffers zijn relatief vaak ouderen. Ouderen lopen ook vaker ernstig letsel op dan jongere fietsers. Bovendien zien we in de afgelopen een aanzienlijke stijging van het aantal fietsslachtoffers van 55 jaar en ouder. Het landelijke programma Doortrappen heeft de ambitie dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen.
Over Doortrappen
Experts
Foto van Karin Klein Wolt
Consultant Verkeersveiligheid 
Karin Klein Wolt