placeholder
Onderwerp

Jongeren in het verkeer

Naar alle informatie

Jongeren lopen een hoger risico op letsel na een verkeersongeval in vergelijking met andere leeftijdsgroepen.  Dit heeft verschillende oorzaken, zo houden jonge fietsers zich meestal wel aan de verkeersregels maar zijn minder ervaren, sneller afgeleid en vertonen relatief vaker risicogedrag.  Ze zijn sneller afgeleid en zien minder snel de gevaren. Door voorlichting en educatie wordt inzicht vergroot in eigen gedrag én beïnvloed het de houding tegenover risicogedrag.  

Naar alle informatie
placeholder

± 9.000 fietsers

van 11 tot 16 jaar jaarlijks op de SEH

Wat doen wij er aan?

Om het aantal ongevallen onder jonge fietsers terug te dringen, zijn verschillende preventiestrategieën mogelijk. Bij verkeersveiligheid is het gebruikelijk om in te zetten op handhaving van verkeersregels. Maar bij de meeste ongevallen met jonge fietsers is geen sprake van een overtreding. Daarom is het effectiever om twee andere strategieën toe te passen: aanpassingen in de fysieke omgeving, in combinatie met gedragsbeïnvloeding via voorlichting en educatie. 

Leer risicovol verkeersgedrag herkennen

Op basis van het ASE-model ontwikkelden we het lespakket Split the Risk! voor groep 7/8 van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Met Split the Risk! kiezen we voor een positieve insteek: we willen leerlingen niets verbieden, maar wel inzicht geven. Het lespakket stimuleert jongeren om eerst na te denken voordat ze iets doen: in het verkeer, maar ook daarbuiten. Hierbij is speciaal aandacht voor afleiding in het verkeer. 
Naar Split the Risk!
Expert
Foto van Karin Klein Wolt
Consultant Verkeersveiligheid 
Karin Klein Wolt