Verkeersveiligheid

Jaarlijks worden zo'n 70.000 verkeersslachtoffers op de Spoedeisende Hulp behandeld met ernstig letsel. Vaak is eigen gedrag een belangrijke oorzaak. Het programma Verkeersveiligheid richt zich op het beschermen van de gezondheid van verkeersdeelnemers en op het stimuleren van veilig gedrag in het verkeer. We focussen ons hierbij op de meest kwetsbare verkeersdeelnemers. Voor het voorkomen van verkeersongevallen ontwikkelen we gedragsinterventies en geven we advies over te nemen maatregelen.

Hoe werken wij?

Om het aantal letsels terug te kunnen dringen brengen wij oorzaken, gevolgen en locaties van ongevallen in kaart, signaleren trends en brengen advies uit voor een effectieve gedragsveranderingsstrategie. Wij maken hierbij gebruik van informatie uit het Letsel Informatie Systeem (LIS) en ambulancedata. Verder geeft ons Regionale Registratiesysteem gemeenten en provincies nog meer inzicht in hoe een ongeval ontstaan is, zodat er (ter plaatse) effectieve maatregelen getroffen kunnen worden. Daarnaast werken we binnen VeiligheidNL nauw samen met de programma’s Kinderveiligheid, Productveiligheid, Sportblessurepreventie en Valpreventie.

Ambitie 

Vanuit het programma verkeersveiligheid hebben we drie speerpunten geformuleerd die bijdragen aan de doelstelling van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid van de Rijksoverheid: 0 verkeersslachtoffers in 2050. Dit doen we door: 

  • Onderzoek naar risicogroepen, locaties en gedragingen. Dit onderzoek doen we met behulp van het Letsel Informatie Systeem (LIS) e door het verzamelen van spoedzorgdata via ambulances. Voor specifieke risicogroepen en gedragingen voeren we vervolgonderzoek uit. 
  • Ontwikkelen van interventies die bijdragen aan veilig gedrag in het verkeer. 
  • Evalueren en bijstellen van bestaande interventies om de effectiviteit te verhogen.

Voor wie? 

VeiligheidNL biedt handvatten om veilig gedrag in het verkeer te stimuleren voor Ministerie van IenW, provincies, Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s), grote gemeenten en scholen. Wij doen dit niet alleen, maar werken samen met o.a. spoedzorginstellingen en landelijke en regionale koepelorganisaties, VVN, SWOV, de Verkeersveiligheidsgroep Nederland en maatschappelijke organisaties. Verder is VeiligheidNL onderdeel van het Interprovinciaal Vakberaad Verkeersveiligheid.

placeholder

Meer weten?

Wil je meer weten over het programma Verkeersveiligheid, samenwerken of gebruikmaken van onze content of andere materialen die we beschikbaar hebben, neem dan contact op met Jolien Koopman, Programmamanager Verkeersveiligheid.
Neem contact op

Welkom bij VeiligheidNL!

Wij maken gebruik van cookies om de website optimaal te laten werken op basis van jouw voorkeuren. Daarnaast analyseren en verbeteren wij continu. Lees meer over ons cookie- en privacybeleid.