Regionale registraties

Met het Letsel Informatie Systeem (LIS) registreren wij de letsels en vergiftigingen op afdelingen Spoedeisende Hulp (SEH) van ziekenhuizen. LIS vormt al jarenlang de basis van onze landelijke preventieaanpak. Letselgegevens van SEH’s kunnen ook in regionale preventie een cruciale rol spelen. In samenwerking met de ziekenhuizen in een regio is exact te bepalen welke letsels worden opgelopen, waar de letsels worden opgelopen en wat specifieke risico’s zijn voor de betreffende regio.

Wij werken samen met relevante partijen (ziekenhuizen, gemeenten, GGD’en, regionale verkeersveiligheidsorganisaties, politie, zorgverzekeraars en anderen) om ook de regionale preventie vanuit de SEH te versterken. Dit gebeurt op basis van LIS-gegevens of gegevens van ziekenhuizen die niet in LIS zijn opgenomen. Veiligheids- en gezondheidsproblemen in de buurt kunnen op die manier gerichter en effectiever voorkomen worden. Of dat nu gaat over vallen bij ouderen, geweld, alcoholmisbruik of ongevallen in het verkeer.

Verkeersslachtoffers

Het wordt drukker op straat en op de weg. Hierdoor neemt helaas ook het aantal verkeersdoden en verkeersslachtoffers met ernstig letsel toe. Om het aantal verkeersslachtoffers te verlagen is het essentieel om niet alleen te weten waar verkeersongevallen gebeurd zijn, maar vooral ook wat er gebeurd is en waardoor het ongeval ontstaan is. Voor het ontsluiten van data over regionale verkeersslachtoffers hebben wij een dynamisch dashboard opgezet.

Strategie

Feiten en cijfers op regionaal niveau bieden voor regionale beleidsmakers aanknopingspunten voor preventie. Belangrijk in het traject van de regionale registratie van verkeersslachtoffers is de samenwerking tussen provincies, gemeenten, SEH-afdelingen van ziekenhuizen en Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s). Door deze samenwerking ontsluiten we informatie over circa drie tot vijf keer meer verkeersslachtoffers dan de bestaande ongevallenregistratie van de politie. Daarnaast leveren we aanknopingspunten voor preventie waar beleidsmakers actief mee aan de slag kunnen.

Geanonimiseerde en hergebruikte informatie

In deze regionale registratie van verkeersslachtoffers wordt nagenoeg uitsluitend gewerkt met informatie die al voor het medische zorgproces wordt vastgelegd. Het is haalbaar gebleken om met geanonimiseerde gegevens van SEH-afdelingen en ambulancediensten te komen tot duidelijke informatie over ontstaanswijzen van verkeersongevallen, omstandigheden die daarbij een rol gespeeld hebben en risicogroepen en -locaties.

Dynamisch dashboard

De verzamelde gegevens komen samen in een uniek dynamisch dashboard. Regionale beleidsmedewerkers die een samenwerking met ons aangaan, krijgen zelf toegang tot het dashboard en kunnen hierin op elk gewenst moment zelfstandig werken. Bijvoorbeeld door op de regionale kaart te zien waar veel verkeersongevallen gebeuren, of te analyseren welke risicogroepen extra aandacht nodig hebben.

Certificaat NEN-7510

Wij zijn in het bezit van een NEN-7510 certificaat. Door certificering voor deze norm kunnen wij partners in de zorg en hun patiënten de garantie geven dat wij zorgvuldig en veilig met hun gegevens omgaan. De norm vereist een blijvend hoog niveau van informatiebeveiliging en toetst daar ook regelmatig op. Het behalen van de norm bewijst dat betrouwbaarheid en beveiliging van informatie bij ons zijn gewaarborgd.

Welkom bij VeiligheidNL!

Wij maken gebruik van cookies om de website optimaal te laten werken op basis van jouw voorkeuren. Daarnaast analyseren en verbeteren wij continu. Lees meer over ons cookie- en privacybeleid.