valpreventie
valpreventie
ik wil iets weten over

integrale aanpak

Text widget

Voor een succesvol valpreventieprogramma is een gefaseerde en multifactoriële aanpak nodig. Ook is hierbij van belang dat uitvoering wordt gedaan door een deskundig multidisciplinair team waarin verschillende disciplines elkaar weten te vinden, inhoudelijk bekwaam zijn, planmatig te werk gaan en op de juiste manier PR en communicatie weten in te zetten. Een integrale aanpak wordt daarom geadviseerd aan professionals.


VeiligheidNL ontwikkelde verschillende methodes:

  • Halt! U valt is een aanpak voor het verminderen van valrisico’s en het aantal valongelukken bij zelfstandig wonende ouderen
  • Blijf Staan is methodiek is het voorkomen van valongevallen in verpleeg- en verzorgingstehuizen

 

Lees hieronder meer over deze methodes.  

bekijk de methodes

Deel blok

delen