Vuurwerkaankoop en -gebruik jaarwisseling 2020-2021

Elk jaar rapporteren wij over het aantal vuurwerkgewonden. Voor een goede interpretatie van de ontwikkeling van vuurwerkletsels kijken we ook naar vuurwerkaankoop en -gebruik onder een representatieve steekproef van Nederlandse huishoudens.

De jaarwisseling 2020-2021 was anders dan andere jaren. Vanwege het coronavirus was er sprake van een (tijdelijk) vuurwerkverbod, waardoor het niet toegestaan was om F2-vuurwerk te kopen en af te steken. Het was nog wel toegestaan om F1-vuurwerk te kopen en af te steken.

Met een korte vragenlijst onder een representatieve steekproef van Nederlandse huishoudens (ingevuld door 1.537 personen in de periode 6-24 januari 2021) hebben we het gedrag met en de mening over vuurwerk geïnventariseerd.

Status

Afgerond

Onderzoek type

Onderzoek

Publicatiedatum: 1-4-2021

Belangrijkste resultaten

  • Een vijfde van de Nederlandse huishoudens koopt vuurwerk (daling van 32% tegenover 2019-2020).
  • Het koopgedrag is door 41% van de respondenten aangepast vanwege de COVID-maatregelen. Zestien procent heeft hun koopgedrag niet aangepast.
  • Gemiddeld werd er €57 aan vuurwerk uitgegeven (€92 in 2019-2020). Het merendeel van de respondenten (67%) heeft vuurwerk in een winkel in Nederland gekocht.
  • Van alle respondenten heeft 24 procent tijdens afgelopen jaarwisseling vuurwerk afgestoken (daling tegenover 2019-2020, 38%). Van deze respondenten heeft 86% fop- en schertsvuurwerk (F1) afgestoken. Daarnaast heeft bijna 100% consumentenvuurwerk dat normaal gesproken legaal is (F2), 31% overig illegaal vuurwerk en 10% zwaar illegaal vuurwerk afgestoken.
  • Een kleiner deel van de vuurwerkafstekers gebruikte beschermingsmaatregelen voor zichzelf en voor hun thuiswonend(e) kind(eren) dan bij onze eerdere meting. Ruim een kwart van de afstekers (27%) heeft zelf geen beschermingsmaatregelen genomen, terwijl dit bij de voorgaande meting 11% was.
  • Van de respondenten die zelf geen vuurwerk hebben afgestoken, gaf 37 procent aan wel naar  buiten te zijn gegaan om naar het vuurwerk te kijken (daling tegenover 2019-2020, 48%). In totaal heeft 75% van deze respondenten geen beschermingsmaatregelen voor zichzelf genomen, terwijl dat bij de voorgaande meting 28% was.
  • Bijna 40% van de respondenten die geen vuurwerk hebben afgestoken, gaf als reden dat het niet verstandig is vanwege het (tijdelijke) vuurwerkverbod. Een derde van de niet-afstekers gaf als reden dat het niet verstandig is vanwege het belasten van zorg.
  • Bijna twee derde van de respondenten (66%) was van mening dat overlast van vuurwerk de afgelopen jaren toeneemt (daling tegenover 2019-2020, 74%).
  • Er blijkt nog meer draagvlak te zijn voor een algeheel vuurwerkverbod dan bij de voorgaande meting: ruim de helft van de respondenten (54%) is voor zo’n verbod (stijging tegenover 2019-2020, 44%).

Meer toelichting en resultaten zijn te vinden in het rapport:

Samenwerken op dit onderwerp?

Meer over onderwerpen: