Eindrapport implementatie TOM bij ouderen met een lage sociaal economische status

In 2022 vond in Rotterdam een onderzoek plaats naar de implementatie van het valpreventieprogramma TOM bij ouderen met een lage Sociaal Economische Status (SES) / migratieachtergrond. Deze groep ouderen heeft vaker een slechtere gezondheid en profiteert minder van gezondheidheidsbevorderende interventies of zorg. De aanbevelingen uit dit onderzoek zijn goed bruikbaar in de werving, communicatie en uitwerking van materialen om deze kwetsbare groep te bereiken.

Status

Afgerond

Onderzoek type

Onderzoek

Publicatiedatum: 31-8-2022

Onderzoeksmethode

Door middel van kwalitatief onderzoek is samen met belangrijke stakeholders kennis opgedaan over het implementeren van TOM bij ouderen met een lage SES / migratieachtergrond en hoe de implementatie te verbeteren. We pasten diverse methodes toe zoals literatuuronderzoek, een stakeholderanalyse, interviews en werkbijeenkomsten met onder andere de eindgebruikers om in kaart te brengen wat de knelpunten zijn bij het implementeren van TOM bij deze doelgroep en wat er nodig is om de aansluiting te verbeteren. 

Resultaten

Op basis van de opgedane kennis pasten we bestaande (communicatie)materialen aan en ontwikkelden we nieuwe materialen, pasten we andere werving strategieën toe en gebruikten we andere communicatiekanalen. Ook formuleerden we adviezen hieromtrent voor toekomstige uitvoerders van TOM bij deze doelgroep. Voorbeelden zijn:

  • Verlagen van de minimale leeftijd naar 55+ omdat bekend is dat mensen met een lage SES vaak op jongere leeftijd in slechtere gezondheid verkeren.
  • Meer werven via mond op mond reclame, bijvoorbeeld tijdens bestaande welzijnsactiviteiten in de wijk, door actieve bewoners en buurtcoaches. Ook werd er geflyerd in 55+ complexen. 
  • Nadruk leggen op de sociale component van TOM omdat dit het meest aansloot op de behoeftes van de doelgroep. Termen als fit en zelfstandig sluiten niet goed aan op de leefwereld van ouderen met een migratieachtergrond.
  • Aanpassen van (wervings)materialen zoals een flyer, informatieboekje, informed consent, en powerpoints. Denk aan het beperken van informatie, vereenvoudigen taalgebruik, overzichtelijker en aantrekkelijker maken van lay-out en meer gebruik maken van foto’s en plaatjes. Ook maakten we zogenaamde beweegkaarten met instructiefilmpjes ter vervanging van het talige cursusboek.
  • Betrekken van professionals die bekend zijn met de doelgroep, bijvoorbeeld het inzetten van TOM-maatjes met een migratieachtergrond.
  • Letten op culturele aandachtspunten, denk hierbij aan (onjuiste) overtuigingen en gewoonten ten aanzien van bewegen of voeding, man/vrouw verhoudingen en culturele feestdagen.

Conclusie

Bij het implementeren van een valpreventieve beweeginterventie zoals TOM, is het belangrijk om de behoeftes van de doelgroep goed voor ogen te hebben. Dit onderzoek liet zien dat voor ouderen met een lage SES/migratieachtergrond een persoonlijke benadering heel belangrijk is met aandacht voor culturele gewoontes en overtuigingen. Het vereenvoudigen van (communicatie)materiaal en ervoor zorgen dat dit beter aansluit op de doelgroep was een belangrijke stap in het verbeteren van de implementatie van TOM bij deze doelgroep.

Eindrapport implementatie TOM bij ouderen met een lage sociaal economische status

Eindrapport implementatie TOM lage SES in 2 Rotterdamse wijken
(pdf)

Op de hoogte blijven van nieuws over valpreventie?

Meld je aan

Samenwerken op dit onderwerp?

Meer over onderwerpen:

Meer voor werkvelden:

Welkom bij VeiligheidNL!

Wij maken gebruik van cookies om de website optimaal te laten werken op basis van jouw voorkeuren. Daarnaast analyseren en verbeteren wij continu. Lees meer over ons cookie- en privacybeleid.