Waarom is het belangrijk kinderen veilig te leren vallen?

Iedereen vind het belangrijk dat kinderen meer of voldoende bewegen. Maar ook de kwaliteit van bewegen is belangrijk. Want een ongeluk zit in een klein hoekje. Door kinderen te leren hoe ze veilig kunnen vallen, wordt de kans op een verwonding een stuk kleiner. 

Foto van Hedy Goossens
Auteur
Hedy Goossens

Er zijn de afgelopen jaren veel initiatieven gestart om kinderen meer te laten bewegen. Dat juichen wij toe en we ondersteunen dit. Maar uit metingen van de Haagsche Hogeschool

blijkt dat het aantal kinderen met een motorische achterstand nog niet vermindert. 28 procent van de onderzochte kinderen scoort onder het gemiddelde. Juist voor deze kinderen is het belangrijk om ook aandacht te hebben voor de kwaliteit van bewegen: het beter leren uitvoeren van bewegingen. Bijvoorbeeld hoe je een val veilig op kunt vangen. 

Betutteling?

Nee, helemaal niet! Vallen kunnen kinderen wel, maar van nature weten we niet goed hoe we een val veilig kunnen opvangen. Instinctief steken we onze handen uit in de valrichting. Maar juist die reactie leidt tot letsel. Dus ja, kinderen aanleren hoe ze hun val veilig kunnen opvangen, is heel waardevol. Het is een vaardigheid waar kinderen op korte én lange termijn profijt van hebben. Want met veel oefenen en herhaling wordt de veilige valbeweging als een nieuw reflex in onze hersenen geprogrammeerd. En gaat het een keertje mis? Dan is de kans dat een kind na een harde val aan de kant komt te staan door een ernstige blessure, een  stuk kleiner! 

Daag kinderen uit!

Om de motorische ontwikkeling te verbeteren, moet je natuurlijk eerst kinderen stimuleren om meer te bewegen. Maar als je kinderen ook met meer plezier in beweging wil krijgen, dan is aandacht voor kwaliteit van bewegen minstens zo belangrijk. 

Daag kinderen dus uit om meer te bewegen, risicovol te spelen en grenzen te verleggen. Én leer kinderen hoe ze veilig hun val kunnen opvangen.  

Voordelen van veilig leren vallen op een rij

Kinderen die weten hoe ze een val veilig kunnen opvangen, bewegen vrijer en: 

  • zijn minder bang om te vallen.
  • krijgen meer zelfvertrouwen.
  • hebben een sterker gevoel van zelfredzaamheid.
  • zullen met meer plezier aan spel- en bewegingsactiviteiten deelnemen.
  • ervaren een positieve invloed op hun sociale leven (samen spelen en bewegen, fair play).

 
Het voordeel voor jou is dat je je lessen of activiteiten op deze manier spannender en uitdagender kunt maken. Kinderen doen met veel plezier mee en hebben het zelfvertrouwen dat ze het ook kunnen.

Uit onderzoek* blijkt dat als kinderen goed leren vallen door middel van oefeningen van Val OK! en deze ook regelmatig blijven herhalen, de kans op letsel met maar liefst 50% vermindert! 

*Download het onderzoeksrapport

Eindrapportage 'Vallen is ook een sport'
(pdf)

Wat is een goede val?

Kinderen die goed kunnen vallen, hebben geleerd niet op hun hoofd te vallen en hun armen niet uit te strekken in de valrichting. Ze leren af om automatisch hun spieren aan te spannen en hun armen uit te steken in de valrichting. De kans op hoofdletsel en polsbreuken neemt hierdoor aanzienlijk af.

Laat jouw kids echte stuntmannen en -vrouwen worden. Ga aan de slag met Val OK!

Naar Val OK!

Samenwerken op dit onderwerp?