EarAct: onderzoek om gehoorbeschermend gedrag bij jongeren te bevorderen

Jongeren worden regelmatig blootgesteld aan hard geluid. Bijvoorbeeld bij het afspelen van muziek op hard volume en tijdens concert- en festivalbezoek. Dit verhoogt het risico op gehoorschade. Eenmaal opgelopen gehoorschade is meestal onomkeerbaar, jongeren hebben hier dus hun verdere leven hinder van, en kan onder andere leiden tot sociale uitsluiting. Desondanks bestaan er geen effectief bewezen interventies om gehoorschade bij jongeren te voorkomen.

Foto van Redactie VeiligheidNL
Redacteur
Redactie VeiligheidNL

De Open Universiteit en VeiligheidNL hebben daarom “EarAct” opgezet: een onderzoeksproject waarin de gevalideerde, online Oorcheck hoortest wordt gekoppeld aan een gedragsinterventie voor jongeren van 12 t/m 25 jaar die gehoorbeschermend gedrag bevordert. 

Opzet EarAct project

Het EarAct project bestaat uit zes opeenvolgende deelstudies. Hieronder lichten we in het kort de deelstudies toe: 

  1. Literatuuronderzoek: om een gedragsinterventie ter preventie van gehoorschade te kunnen ontwikkelen is inzicht nodig in de psychologische factoren die van invloed zijn op gehoorbeschermend gedrag. In literatuur wordt gezocht naar deze factoren en de invloed ervan. 
  2. Interviews: vragen over de opvattingen, ideeën en meningen van jongeren over gehoorbeschermend gedrag worden op basis van het literatuuroverzicht opgesteld. Deze opvattingen, ideeën en meningen worden in interviews met jongeren besproken. 
  3. Vragenlijst ontwikkeling: De informatie die de gesprekken met jongeren oplevert, helpt bij het opstellen van een vragenlijst. Deze vragenlijst heeft als doel te bepalen welke van de factoren die jongeren noemen, gehoorbeschermend gedrag het sterkst beïnvloeden. 
  4. Vragenlijst afname: de ontwikkelde vragenlijst wordt online geplaatst en jongeren in Nederland van 12 t/m 25 jaar kunnen deze van mei tot november 2022 (anoniem) invullen via www.eartest.nl. 
  5. Interventie ontwikkeling: aan de hand van de resultaten van het literatuuronderzoek, de interviews, en de vragenlijst wordt een gedragsinterventie  ontwikkeld. De gedragsdeterminanten waarvan duidelijk is geworden dat zij de meeste invloed hebben op het gehoorbeschermend gedrag van jongeren, koppelen we aan bewezen effectieve gedragsveranderingsprincipes. Deze principes worden vervolgens vertaald naar praktische toepassingen die aansluiten bij de leef- en belevingswereld van jongeren. In een zogenaamde ‘pre-test’ wordt de gedragsinterventie eerst op kleine schaal uitgeprobeerd. De interventie wordt hierna, indien nodig, op onderdelen aangepast. Jongeren kunnen vervolgens deelnemen aan de gedragsinterventie.  
  6. Evaluatie: de gedragsinterventie wordt geëvalueerd in een zogenaamde ‘gerandomiseerde gecontroleerde studie’. 

De gebruikte methodiek

Het EarAct project is opgezet door gedragswetenschappers van de Open Universiteit en VeiligheidNL, met ruime ervaring in het ontwikkelen van gedragsinterventies en onderzoek naar gehoorschadepreventie. De ontwikkeling van de interventie vindt plaats volgens het zogenaamde Intervention Mapping protocol, aangevuld met recent ontwikkelde wetenschappelijke methodieken. Een zogenaamde ‘planningsgroep’ speelt een belangrijke adviserende rol binnen het project. Deze groep bestaat uit verschillende deskundigen (van de Open Universiteit, VeiligheidNL, GGD, Universiteit Maastricht, en audiologen), en vertegenwoordigers van de doelgroep (dus jongeren van 12 t/m 25 jaar) en van beroepsgroepen die met jongeren werken (zoals leraren en jongerenwerkers).

Vragen en/of deelname

Heb je vragen over dit onderzoek of wil je met je onderwijsinstelling of vereniging meedoen aan het project? Mail ons dan via info@earact.nl. Je kunt ook een afspraak maken voor een oriënterend gesprek. Dit gesprek kan op locatie plaatsvinden, of via videobellen of telefoon. 

Samenwerken op dit onderwerp?

Meer over onderwerpen:

Meer voor werkvelden:

Welkom bij VeiligheidNL!

Wij maken gebruik van cookies om de website optimaal te laten werken op basis van jouw voorkeuren. Daarnaast analyseren en verbeteren wij continu. Lees meer over ons cookie- en privacybeleid.