Nieuwkomers niet bewust van risico’s zwemmen

In opdracht van het Kennisdelingsprogramma Statushouders stelden we een groep jonge nieuwkomers

Nieuwe inwoners van een gemeente die als vluchteling, als arbeidsmigrant of in het kader van gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen.
vragen over zwemveiligheid. Uit deze verkenning blijkt dat jonge nieuwkomers zich niet bewust zijn van de risico’s van (zwem)water in Nederland en het belang van bepaalde zwemvaardigheden.

Jonge nieuwkomers gaven in gesprekken herhaaldelijk aan dat ´als zij met anderen zijn, het veilig is om te zwemmen´. Men gaf ook aan dat ´er altijd op je wordt gelet´. Maar in Nederland kun je er niet vanuit gaan dat anderen op je letten. Daarnaast realiseren Nederlanders zich meestal niet dat jonge nieuwkomers vaak onvoldoende zwemvaardig zijn en nodigen hen uit voor een zwemfeestje of om samen te gaan zwemmen in een rivier, recreatieplas of zwembad.

Status

Afgerond

Onderzoek type

Onderzoek

Publicatiedatum: 1-1-2018

Samenwerken op dit onderwerp?

Meer over onderwerpen: