Middelengebruik onder verkeersslachtoffers

Het gebruik van middelen zoals alcohol, drugs en rijgevaarlijke medicijnen in het verkeer blijft een risico waar continu aandacht voor nodig is. Hoe groot dit risico anno 2022 precies is, is onbekend. VeiligheidNL heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzocht of het haalbaar is een onderzoek op te zetten naar middelengebruik onder verkeersslachtoffers op de Spoedeisende Hulpafdeling.

Status

Afgerond

Onderzoek type

Onderzoek

Publicatiedatum: 8-9-2022

Er zijn zorgen over een stijgende trend, met name als het gaat om drugsgebruik in het verkeer. Door onderzoek te doen naar middelengebruik onder verkeersslachtoffers op de Spoedeisende Hulpafdeling (SEH), krijgen we inzicht in de prevalentie

Aantal slachtoffers per honderdduizend inwoners in Nederland dat op de SEH terechtkomt na een verkeersongeval en die middelen hebben gebruikt.
van middelengebruik in het verkeer. Dit inzicht draagt bij aan de ambitie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om naar ‘nul verkeerslachtoffers in 2050’ te gaan. 

Scenario’s voor meten van middelengebruik onder verkeersslachtoffers

Voor deze haalbaarheidsstudie zijn vijf mogelijke onderzoekscenario’s opgesteld om middelengebruik onder verkeersslachtoffers op de SEH te meten. De scenario’s zijn gewogen aan de hand van de opgestelde criteria waaronder soort analyses, betrouwbaarheid, juridische aspecten, logistieke factoren en kosten. De scenario’s zijn:

  1. het gebruik van overgebleven bloed (ofwel restbloed)
  2. bloedafname
  3. speekselafname
  4. vragenlijstonderzoek
  5. dossieronderzoek 

Conclusie

VeiligheidNL concludeert dat een onderzoek naar het meten van middelengebruik onder verkeersslachtoffers op de SEH anno 2022 haalbaar is. Het best haalbare en meest betrouwbare scenario om gebruik van middelen te meten is de combinatie van een onderzoek met speekselafname en een aanvullende vragenlijst. Een dergelijke aanpak heeft als voordeel dat men met speeksel op aanwezigheid van alle relevante middelen kan testen. Daarnaast is speekselafname minimaal invasief, waardoor de drempel voor deelname voor de patiënt lager ligt en juridische bezwaren mogelijk beperkt zijn. Met een aanvullend vragenlijstonderzoek kunnen belangrijke aspecten van het ongeval worden uitgevraagd, zoals de verkeersdeelname, lachgasgebruik, ander risicogedrag en bijbehorende beweegredenen.

Samenwerken op dit onderwerp?

Meer voor werkvelden: