Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol

Jaarlijks rapporteren wij de meest recente cijfers over Spoedeisende Hulp (SEH)-behandelingen vanwege alcoholvergiftigingen en ongevallen waarbij alcohol betrokken was. Hiervoor analyseren we de gegevens over SEH-behandelingen uit ons Letsel Informatie Systeem (LIS), een registratie van ongevallen en letsels op de SEH-afdelingen van een representatieve steekproef van 14 SEH-afdelingen van 12 Nederlandse ziekenhuizen.

In 2020 is in Nederland naar schatting 4.200 keer (27 per 100.000 inwoners) iemand op de SEH terechtgekomen met een alcoholvergiftiging. Van deze 4.200 was een vijfde jonger dan 18 jaar. Er vonden naar schatting 15.400 SEH-behandelingen (101 per 100.000 inwoners) plaats vanwege ongevallen waarbij voor zover bekend alcohol betrokken was (bij het slachtoffer en/of een andere betrokkene). Dit was drie procent van alle SEH-bezoeken vanwege een ongeval of geweldpleging in 2020. 

Status

Afgerond

Onderzoek type

Cijferrapportage

Publicatiedatum: 6-9-2021

Leeftijd

De kans (per 100.000 inwoners van een bepaalde leeftijdsgroep) om met een alcoholvergiftiging op de SEH terecht te komen, was het grootst voor 12- tot en met 17-jarigen, gevolgd door jongeren van 18 tot en met 24 jaar. De 12- tot en met 24-jarigen hebben dus relatief meer alcoholvergiftigingen dan oudere personen.

De kans om na een ongeval met alcohol op de SEH te komen (per 100.000 personen van dezelfde leeftijd) was het grootst voor jongeren van 18 tot en met 24 jaar. Mannen hadden een bijna drie keer zo grote kans op SEH-bezoek na alcoholgebruik dan vrouwen.

Trends

De stijging in alcoholvergiftigingen in de laatste jaren is in het coronajaar 2020 veranderd in een daling (-36%) ten opzichte van 2019, vooral in perioden van lockdown. Het aantal alcoholvergiftigingen bij jongeren neemt de laatste jaren niet meer toe. Toch is de kans op een alcoholvergiftiging in de leeftijdsgroep 12 tot en met 24 jaar nog steeds verreweg het grootst: in 2020 belandden nog 800 jongeren onder de 18 jaar op de SEH-afdeling, terwijl aankoop van alcohol wettelijk gezien pas vanaf 18 jaar is toegestaan. 

Het aantal ongevallen met alcohol leek de laatste tien jaar te stijgen, maar nam in 2020 flink af (-19%), waarschijnlijk onder invloed van corona en coronamaatregelen. De kans om een alcoholgerelateerd ongeval te krijgen is hoe dan ook nog steeds aanmerkelijk groter voor mannen (alle leeftijden) en voor jongeren van 18 tot en met 24 jaar. Ongevallen waarbij alcohol betrokken is leiden in de regel, ook in 2020, tot ernstiger letsel dan ongevallen waarbij alcohol geen rol speelde.

Samenwerken op dit onderwerp?

Meer over onderwerpen:

Welkom bij VeiligheidNL!

Wij maken gebruik van cookies om de website optimaal te laten werken op basis van jouw voorkeuren. Daarnaast analyseren en verbeteren wij continu. Lees meer over ons cookie- en privacybeleid.