placeholder

Landelijk Valsymposium

Implementatie ketenaanpak valpreventie

Save the date! Het 12e Landelijk Valsymposium is op vrijdag 1 november 2024. Ben je benieuwd naar het programma in 2024? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Valpreventie.

Doelgroep

Het symposium is voor iedereen die zich via onderzoek, beleid of in een kliniek bezighoudt met vallen, syncope en mobiliteitsstoornissen en geïnteresseerd is in de nieuwste ontwikkelingen uit wetenschap en praktijk. De bezoekers zijn: onderzoekers, beleidsmedewerkers, klinisch geriaters, internisten, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, cardiologen, neurologen, ergotherapeuten, apothekers (klinische/geriatrie) fysiotherapeuten, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

Doel / resultaat

Inzicht in de meest recente kennis over valpreventie uit onderzoek en praktijk

Programma

Programma 2023

09.30 - 10.00     
Ontvangst met koffie/thee

10.00 - 10.05     
Opening 11e landelijk Valsymposium
Dagvoorzitter Prof. Dr. Nathalie van der Velde, Internist-geriater locatie AMC, Amsterdam UMC, voorzitter Landelijk Netwerk Valklinieken

10.05 - 10.35     
Update over de landelijke ontwikkeling Ketenaanpak valpreventie. Hoe ziet de implementatie eruit vanuit het perspectief van de zorgverzekeraar en de gemeente?
Caroeline Stevens, zorginhoudelijk adviseur bij Zilveren Kruis en Maartje Kuijpens, projectleider valpreventie voor de regio Zuid-Kennemerland en IJmond
met inleiding van Wietske Hoekstra, consultant VeiligheidNL 

10.35 - 11.00     
De Ketenaanpak Valpreventie in de praktijk: de aanpak in Zwolle
Jeanette Bensink, algemeen fysiotherapeut en praktijkmanager FysioZwolle
Marloes Holterman, projectleider Vitaal & Veilig Thuis en sociaal werker WijZ Welzijn

11.00 - 11.30     
Pauze en posters

11.30 - 12.00     
Valpreventie in het ziekenhuis en de IGJ indicator: hoe pak je dat aan en hoe zorg je voor een goede samenwerking met de eerstelijn?
Judella Daal, klinisch geriater Dijklander Ziekenhuis

12.00 - 12.30     
Duizeligheid en vallen: een klinische les
Dr. Simon Geerse, KNO arts Treant

12.30 - 13.30     
Lunch en posters

13.30 - 14.00     
Vallen en kwetsbaarheid: is er meer aan de hand?
Prof. Dr. Nathalie van der Velde, Internist-geriater locatie AMC, Amsterdam UMC, voorzitter Landelijk Netwerk Valklinieken

14.00 - 14.30   
Implementatie van de wereld richtlijn valpreventie: ergotherapeutische toepassingen in de praktijk
Dr. Margriet Pol, associate lector technologie en partitipatie en hoofddocent onderzoek opleiding Ergotherapie Hogeschool van Amsterdam

14.30 - 15.00   
Pauze en posters    

15.00 - 15.45   
3 abstract presentaties
Wilmar Charmant:
Bevorderende en belemmerende factoren voor de implementatie van een transmuraal valpreventie zorgpad voor 65-plussers op de spoedeisende hulp
Maaike van Gameren:
Optimaliseren en implementeren van het valpreventieprogramma 'In Balans': een mixed methods onderzoek
Marjolein Groeneveld:
De ontwikkeling en interne validatie van een predictiemodel om vallen bij in ziekenhuis opgenomen oudere patiënten te voorspellen met behulp van vrije tekst uit dagelijkse rapportage van verpleegkundigen


15.45 - 16.15   
Bereiken en betrekken van kwetsbare senioren bij (val)preventieve interventies
Dr. Mariëlle Beenackers, universitair docent Stedelijke leefomgeving, gezondheid en gezondheidsverschillen Erasmus universiteit en programmaleider CEPHIR
Dr. Kirsten Evenblij, consultant valpreventie VeiligheidNL

16.15 - 16.25   
Stemmen posters en abstracts + prijsuitreiking 

16.25 - 16.30   
Afsluiting

16.30 - 17.30   
Netwerkborrel

 

   Sprekers

   Sprekers 2023

   • Prof. Dr. Nathalie van der Velde, Internist-geriater locatie AMC, Amsterdam UMC, voorzitter Landelijk Netwerk Valklinieken
   • Caroeline Stevens, zorginhoudelijk adviseur Zilveren Kruis
   • Maartje Kuijpens, projectleider valpreventie voor de regio Zuid-Kennemerland en IJmond
   • Drs. Wietske Hoekstra, consultant valpreventie VeiligheidNL
   • Jeanette Bensink, algemeen fysiotherapeut en praktijkmanager FysioZwolle
   • Marloes Holterman, projectleider Vitaal & Veilig Thuis en sociaal werker WijZ Welzijn
   • Judella Daal, klinisch geriater Dijklander Ziekenhuis
   • Dr. Simon Geerse, KNO arts Treant
   • Dr. Margriet Pol, associate lector technologie en partitipatie en hoofddocent onderzoek opleiding Ergotherapie Hogeschool van Amsterdam
   • Dr. Mariëlle Beenackers, universitair docent Stedelijke leefomgeving, gezondheid en gezondheidsverschillen Erasmus universiteit en programmaleider CEPHIR
   • Dr. Kirsten Evenblij, consultant valpreventie VeiligheidNL
   Accreditatiepunten
   • Accreditatiebureau Kwaliteitshuis fysiotherapie - Vakinhoudelijk algemeen en geriatriefysiotherapie register- 5 punten
   • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals - Scholing Geriatrie-Gerontologie - 5 punten
   • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register - Scholing verpleegkundig specialisten - 4 punten
   • ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici) - 4,5 punten
   • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) - Nascholing interne geneeskunde -  4 punten
   • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) -  Nascholing geriatrie - 4 punten
   • AccreditatieBureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1) – aanvraag loopt

   Op de hoogte blijven van nieuws over Valpreventie?

   Meld je aan