placeholder

Landelijk Valsymposium

Implementatie ketenaanpak valpreventie

Met het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), de Specifieke uitkering voor gemeenten (SPUK) en de duiding valpreventie van het Zorginstituut is een beweging op gang gebracht om de implementatie van valpreventie in heel Nederland mogelijk te maken. Hoe ziet de Ketenaanpak Valpreventie eruit? Wat heb je te organiseren in de praktijk? Hoe wordt de juiste aanpak ingezet bij risicogroepen? Je leert het tijdens het 11e Landelijk Valsymposium op vrijdag 3 november.

Doelgroep

Het symposium is voor iedereen die zich via onderzoek, beleid of in een kliniek bezighoudt met vallen, syncope en mobiliteitsstoornissen en geïnteresseerd is in de nieuwste ontwikkelingen uit wetenschap en praktijk. De bezoekers zijn: onderzoekers, beleidsmedewerkers, klinisch geriaters, internisten, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, cardiologen, neurologen, ergotherapeuten, apothekers (klinische/geriatrie) fysiotherapeuten, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

Doel / resultaat

Inzicht in de meest recente kennis over valpreventie uit onderzoek en praktijk

Programma

09.30 - 10.00     
Ontvangst met koffie/thee

10.00 - 10.05     
Opening 11e landelijk Valsymposium
Dagvoorzitter Prof. Dr. Nathalie van der Velde, Internist-geriater locatie AMC, Amsterdam UMC, voorzitter Landelijk Netwerk Valklinieken

10.05 - 10.35     
De Ketenaanpak Valpreventie: waar staan we en wat staat ons te wachten in 2024?
Drs. Saskia Kloet, programmamanager VeiligheidNL en vertegenwoordigers van ZN en VNG

10.35 - 11.00     
De Ketenaanpak Valpreventie in de praktijk: de aanpak in Zwolle
Jeanette Bensink, algemeen fysiotherapeut en praktijkmanager FysioZwolle
Marloes Holterman, projectleider Vitaal & Veilig Thuis en sociaal werker WijZ Welzijn

11.00 - 11.30     
Pauze en posters

11.30 - 12.00     
Valpreventie in het ziekenhuis en de IGJ indicator: hoe pak je dat aan en hoe zorg je voor een goede samenwerking met de eerstelijn?
Judella Daal, klinisch geriater Dijklander Ziekenhuis

12.00 - 12.30     
Duizeligheid en vallen: een klinische les
Dr. Simon Geerse, KNO arts Treant

12.30 - 13.30     
Lunch en posters

13.30 - 14.00     
Vallen en kwetsbaarheid: is er meer aan de hand?
Prof. Dr. Nathalie van der Velde, Internist-geriater locatie AMC, Amsterdam UMC, voorzitter Landelijk Netwerk Valklinieken

14.00 - 14.30   
Implementatie van de wereld richtlijn valpreventie: ergotherapeutische toepassingen in de praktijk
Dr. Margriet Pol, associate lector technologie en partitipatie en hoofddocent onderzoek opleiding Ergotherapie Hogeschool van Amsterdam

14.30 - 15.00   
Pauze en posters    

15.00 - 15.45   
3 abstract presentaties

15.45 - 16.15   
Bereiken en betrekken van kwetsbare senioren bij (val)preventieve interventies
Dr. Mariëlle Beenackers, universitair docent Stedelijke leefomgeving, gezondheid en gezondheidsverschillen Erasmus universiteit en programmaleider CEPHIR
Dr. Kirsten Evenblij, consultant valpreventie VeiligheidNL

16.15 - 16.25   
Stemmen posters en abstracts + prijsuitreiking 

16.25 - 16.30   
Afsluiting

16.30 - 17.30   
Netwerkborrel

 

   Sprekers

   Prof. Dr. Nathalie van der Velde, Internist-geriater locatie AMC, Amsterdam UMC, voorzitter Landelijk Netwerk Valklinieken
   Drs. Saskia Kloet, programmamanager VeiligheidNL
   Jeanette Bensink, algemeen fysiotherapeut en praktijkmanager FysioZwolle
   Marloes Holterman, projectleider Vitaal & Veilig Thuis en sociaal werker WijZ Welzijn
   Judella Daal, klinisch geriater Dijklander Ziekenhuis
   Dr. Simon Geerse, KNO arts Treant
   Dr. Margriet Pol, associate lector technologie en partitipatie en hoofddocent onderzoek opleiding Ergotherapie Hogeschool van Amsterdam
   Dr. Mariëlle Beenackers, universitair docent Stedelijke leefomgeving, gezondheid en gezondheidsverschillen Erasmus universiteit en programmaleider CEPHIR
   Dr. Kirsten Evenblij, consultant valpreventie VeiligheidNL

   Accreditatiepunten

   Accreditatie voor 2023 volgt.

   Op de hoogte blijven van nieuws over Valpreventie?

   Meld je aan