Risicogedrag jonge automobilisten : onderdelen en oorzaken

Jonge automobilisten zijn veel vaker bij een ongeluk betrokken dan andere leeftijdsgroepen. Hoe komt dat? We zochten het uit.  

Foto van Karin Klein Wolt
Auteur
Karin Klein Wolt
placeholder
4,5 keer zo vaak betrokken
zijn jonge automobilisten bij een (dodelijk) ongeluk dan andere automobilisten

Welke risicogedragingen vertonen jonge automobilisten in het verkeer?

  • Te hard rijden. 
  • Rijden onder invloed. 
  • Rijden zonder veiligheidsgordel. 
  • Oververmoeidheid.
  • (Handsfree) bellen achter het stuur.  

 

Waarom vertonen jongeren vaker risicogedrag?

De hersenen van jongeren zijn nog volop in ontwikkeling. Zij zijn daardoor gemiddeld genomen minder goed in staat om impulsen te beheersen. Tegelijkertijd zijn zij extra gevoelig voor beloningen, zoals goedkeuring van vrienden tijdens risicovol rijgedrag

Bron: Twisk, 2014
.  

Groepsdruk kan risicovol rijgedrag stimuleren en passagiers kunnen een bestuurder afleiden. Maar passagiers kunnen ook een positieve invloed hebben op rijgedrag. Jonge automobilisten laten vaak veiliger rijgedrag zien als er kinderen of oudere passagiers meerijden. Hun aanwezigheid lokt voorbeeldgedrag uit of versterkt het verantwoordelijkheidsgevoel.
Bron: Goldenbeld, Nuyttens, Temmerman, 2018
  

Meer voor werkvelden: