Stand up for your ride

Jonge automobilisten (18 - 24 jaar) zijn vaker bij een dodelijk verkeersongeval betrokken dan oudere automobilisten. Speciaal voor deze doelgroep ontwikkelde VeiligheidNL de workshop Stand up for your ride.

Doel

Verminderen van het aantal slachtoffers van auto-ongevallen onder 18-24 jarigen

Doelgroep

18 - 24-jarigen

Aanpak

Aandacht voor hoe je elkaar en anderen het beste kunt aanspreken op risicovol rijgedrag.

placeholder
1 op de 5
bestuurders op de SEH tussen de 18 en 24 jaar

Iedere verkeersdode is er één teveel. Per afgelegde kilometer hebben jonge automobilisten 4,5 keer meer risico op een dodelijk ongeval dan automobilisten tussen de 30 en 59 jaar. Bij jonge mannen is dit risico zelfs 10x zo hoog. En van alle overleden autopassagiers overlijdt

Bron: SWOV (2021). 18- tot en met 24-jarigen: jonge automobilisten. Den Haag, SWOV.
meer dan een derde in een auto met een 18-24 jarige achter het stuur. 

Passagiers hebben vaak negatief effect op het rijgedrag van de bestuurder. Jonge automobilisten hebben vaker passagiers in de auto dan andere leeftijdscategorieën, dit zijn vaak ook leeftijdsgenoten. Groepsdruk en afleiding 

Bron: Engström, I. (2008). Young drivers and Their Passengers. Crash Risk and Group Processes. Linköping, Linköping University.
door passagiers zijn verklaringen voor dit negatieve effect.

Wat veroorzaakt risicogedrag bij jongeren?

Aan risicogedrag bij jongeren liggen verschillende factoren ten grondslag.

  • De hersenen van 18-24jarigen zijn nog niet helemaal voltooid, met name bij de jongens nog niet.
  • Daarnaast leggen ze in die leeftijd steeds grotere afstanden zelfstandig af.
  • Ook hebben jongeren nog onvoldoende inzicht in (de beperkingen van) hun eigen kunnen,
  • Herkennen ze gevaren minder goed
  • En speelt de sociale omgeving een belangrijke rol in hun gedrag

 

Bewezen effectief

Stand up for your ride is gebaseerd op de Noorse methode Si ifra! van Bjørn Smith-Hald A.S. Norway. In Noorwegen zijn er verschillende studies gedaan naar de effectiviteit van het programma. VeiligheidNL past dit bewezen effectieve programma vanaf 2022 toe in Nederland. De sessieleiders zijn getraind door de Noorse ontwikkelaars. 

Aan de slag

Ga aan de slag met Stand up for your right
Workshop

Wat is Stand up for your ride

In een anderhalf uur durende workshop voor 18 - 24 jarigen wordt gewerkt aan de sociale norm over risicovol rijgedrag. Hierbij ligt de focus op de verantwoordelijkheid van de bestuurder én de passagier om veilig thuis te komen.  De groep (van 25 - 60 personen), gaat onder begeleiding van VeiligheidNL aan de slag met de hierboven geschetste problematiek. Ervaringen worden gedeeld, discussies gevoerd, posities worden ingenomen, er wordt gereflecteerd en we spelen rollenspellen. Bovenal leren de deelnemers hoe ze elkaar en anderen het beste kunnen aanspreken op risicovol rijgedrag. Alle inzittenden van een auto zijn samen verantwoordelijk voor een veilige rit naar huis. 
Video

Sociale Norm

We helpen de groep bij het opbouwen van een nieuwe sociale norm voor risicovol rijgedrag en de gezamenlijke verantwoordelijkheid om veilig thuis te komen. We leren hoe ze dit het beste aan kunnen pakken, en toetsen en oefenen dit met de groep. 

Leerdoelen

Met Stand up for your ride willen we voorkomen dat jongeren tussen de 18-24 slachtoffer worden van een auto-ongeval. Niet als bestuurder en niet als passagier. Daarom hebben we de volgende leerdoelen voor de deelnemers opgesteld:

  • Jonge autobestuurders zijn van plan minder risicovol rijgedrag te vertonen.
  • Jonge autobestuurders zijn bereid hun risicovol rijgedrag aan te passen wanneer een passagier hen hier op aanspreekt.
  • Passagiers zijn van plan bestuurders op risicovol rijgedrag aan te spreken
  • Passagiers weten hoe ze bestuurders het beste kunnen aanspreken op risicovol rijgedrag. 
placeholder
Contact

Workshop aanvragen

Workshop aanvragen? Neem contact op met Karin Klein Wolt.
Aanvragen

Samenwerken op dit onderwerp?