Vuurwerkgewonden op SEH gedaald, stijging op huisartsenpost

Op 31 december 2018 en 1 januari 2019 zijn 396 slachtoffers van een vuurwerkongeval behandeld op de Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis, blijkt uit onderzoek van VeiligheidNL i.s.m. de NVSHA en InEen. Dat is een daling van 9 procent ten opzicht van de jaarwisseling 2017-2018 (aantal 434). Daarnaast zijn ook de Huisartsenposten (HAP) meegenomen in het onderzoek. Hier zijn naar schatting zo’n 800 slachtoffers met lichtere letsels behandeld. Vorig jaar waren dit er ongeveer 700.

Helft vuurwerkslachtoffers jonger dan 20 jaar

De helft (50%) van de vuurwerkslachtoffers op de SEH was jonger dan 20 jaar (vorig jaar 52%). Onderzoek van VeiligheidNL onder vuurwerkkopers in 2017 liet zien dat kinderen in ongeveer een derde deel van de gevallen het vuurwerk afsteken. Dit is een indicatie dat vuurwerk afsteken door kinderen risicovoller is dan door volwassenen. Vuurwerkvoorlichting op scholen blijft dus belangrijk. Een kwart van de gewonden (24%) tijdens de jaarwisseling was jonger dan 15 jaar, vergelijkbaar met vorig jaar (27%) en meer dan de helft hiervan droeg geen vuurwerkbril.

Vooral brandwonden en oogletsel

De meest voorkomende letsels op de SEH waren, evenals de jaren ervoor, brandwonden (33%) en oogletsel (27%). Dit is vrijwel gelijk aan vorig jaar (brandwonden 36% en oogletsel 27%). Ook op de HAP werden voornamelijk patiënten behandeld met brandwonden (48%) en oogletsel (25%). Opvallend is dat jongeren onder de 20 jaar relatief meer brandwonden opliepen en vuurwerkslachtoffers van 20 jaar of ouder relatief meer oogletsel. Volwassenen dragen minder vaak een vuurwerkbril dan jongeren. Dit draagt waarschijnlijk bij aan het feit dat volwassenen vaker oogletsel oplopen. Daarnaast lopen jongeren vaker letsel op door knalvuurwerk (wat relatief vaak tot brandwonden leidt). Bij vier procent van SEH-bezoekers moest een of meerdere (delen van) vingers worden geamputeerd, vrijwel allemaal veroorzaakt door illegaal knalvuurwerk, vooral nitraten. Van hen was driekwart jonger dan 25 jaar.

Welk type vuurwerk verzorgt ernstige letsels?

De meeste vuurwerkletsels op de SEH ontstonden door vuurpijlen (11%), illegale nitraten (10%), sierpotten/fonteinen (10%) en cakeboxen (9%). In totaal werd 27 procent van de letsels op de SEH-afdeling veroorzaakt door illegaal vuurwerk (vorig jaar was dit 22%) en dit soort vuurwerk veroorzaakt ook de meest ernstige letsels. Letsel door illegale nitraten kwam afgelopen jaarwisseling relatief veel voor. Nitraten gaan vaak te snel af en hebben een enorme kracht. Knalvuurwerk was dit jaar verantwoordelijk voor 52 procent van de SEH-bezoeken (vorig jaar 47%). Van alle gevallen waarin dit bekend was had 58 procent van de SEH-bezoekers het vuurwerk zelf afgestoken, en was 42 procent een omstander of voorbijganger. Omstanders werden vooral getroffen door vuurpijlen (18%). Ook liepen omstanders veel letsel op door illegaal knalvuurwerk (13%).

Over het onderzoek

Voor het verzamelen van gegevens over vuurwerkongevallen rond de jaarwisseling werkt VeiligheidNL samen met de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) en InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg. Het totaal aantal vuurwerkslachtoffers is vastgesteld op basis van registratie in alle 88 SEH-afdelingen, de SEH-afdelingen van 60 ziekenhuizen leverden daarnaast uitgebreidere toedracht informatie van de vuurwerkletsels. Ook bij 63 huisartsenposten werd het aantal behandelingen van vuurwerkletsels geregistreerd, waarvan 33 huisartsenposten uitgebreidere informatie leverden.

Op de hoogte blijven?

Heb jij in je werk te maken met letselpreventie en wil je op de hoogte blijven van de laatste trends en ontwikkelingen? Meld je dan aan voor onze e-mail updates!

Aanmelden

Meer over onderwerpen:

Welkom bij VeiligheidNL!

Wij maken gebruik van cookies om de website optimaal te laten werken op basis van jouw voorkeuren. Daarnaast analyseren en verbeteren wij continu. Lees meer over ons cookie- en privacybeleid.