Stimuleert veilig gedrag

Voorlichtingsaanbod Veilig slapen

Lees meer
Lees minder

Text widget

In Nederland overlijdt nog altijd 1 baby per maand aan wiegendood. Daarom is het belangrijk dat je als zorgprofessional met aanstaande en kersverse ouders bespreekt, hoe hun kindje veilig kan slapen. En dat je ze daarbij goed en gericht adviseert. Als Veilig Slapen-expert, helpt VeiligheidNL je daarbij. We hebben onze voorlichting uitgebreid en aangescherpt. Hieronder vind je het overzicht van ons totaalaanbod op het gebied van Veilig Slapen voorlichting. Al onze tips, adviezen en richtlijnen zijn gebaseerd op de Landelijke JGZ-richtlijn Preventie wiegendood, van het NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid).

 

Bekijk en lees alles zelf, maar wijs ook jonge ouders op het bestaan. Handig voor jou, leerzaam voor ouders en veilig voor baby's.

 

Z-card De 4 van Veilig slapen

Om met aanstaande en/of prille ouders te bespreken hoe zij hun kindje veilig kunnen laten slapen, is de z-card De 4 van Veilig slapen beschikbaar. (Dze vervangt de folder 'Veilig Slapen, Slaap Lekker'). Hierin staan de 4 belangrijkste tips om baby's veilig te laten slapen. 

HTML

Bestel of download de folder

Handleiding bij voorlichting

Vanuit de praktijk horen wij vaak dat professionals het soms moeilijk vinden om het gesprek met ouders te starten over Veilig Slapen. Het is een gevoelig onderwerp en veel ouders kunnen hier hun eigen ideeën bij hebben. Om jullie te helpen om ouders op een positieve wijze te benaderen, hebben we een handleiding ontwikkeld. Met bruikbare gesprekstechnieken, inzicht in mogelijke weerstanden en voorbeelden en tips om hiermee om te gaan.

Download

Doe de Slaaptest!

Mag een baby onder een dekbedje slapen als het koud is? Is het veilig om een baby bij de ouders in bed te laten slapen? Deze en andere vragen houden veel ouders bezig. Weet jij de antwoorden? Test jouw kennis.

HTML

Naar de Slaaptest

Veilig slapen pagina´s voor ouders

Ook kun je ouders verwijzen naar onze Veilig Slapen pagina´s. Hier staan al onze adviezen over beddengoed, het bedje en andere tips op een rij. Deze informatie wordt up-to-date gehouden op basis van nieuwste trends en ontwikkelingen in de markt. Natuurlijk kun je deze informatie zelf ook even bekijken. Maar wijs vooral ouders op het bestaan, verwijs ze door naar www.veiligheid.nl/veiligslapen. 

 

Zo zorgen we er samen voor dat ouders een fijne en veilige slaapplek voor hun kindje creëren.

Cursusaanbod

E-learning Adviseren over Veilig Slapen
Behoort het adviseren van jonge ouders over het veilig laten slapen van hun baby tot jouw professionele takenpakket? Schrijf je dan nu in voor de geaccrediteerde (1 punt) e-learning Adviseren over Veilig Slapen.

 

Lees meer of schrijf je direct in

 

Opfriscursus Kinderveiligheid
Adviseer je als kraamverzorgende, jeugdverpleegkundige of jeugdarts ouders over het veilig opgroeien van baby's en kinderen? Ter ondersteuning bij Veilig Groot Worden-methodiek, biedt VeiligheidNL de geaccrediteerde opfriscursus Kinderveiligheid aan. Een groot onderdeel van deze cursus betreft het onderwerp Veilig Slapen.

 

Lees meer of schrijf je direct in

Voor de kinderopvang

In overleg met praktijkdeskundigen is een model-protocol Veilig Slapen in de Kinderopvang ontwikkeld. Het protocol is gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen en toegespitst op de specifieke situatie tijdens kinderopvang. Er wordt o.a. aandacht besteed aan het omgaan met wensen van ouders die niet overeenkomen met de veilig slaap-adviezen. Aangeraden wordt om alle personeelsleden vertrouwd te maken met de adviezen en alle ouders te informeren over het veiligheidsbeleid van de organisatie.

Download