Opblaasbare speeltoestellen

Het aantal letsels dat kinderen oplopen op of bij een opblaasbaar speeltoestel (luchtkussen), is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Er zijn echter geen harde cijfers over de toename van het aantal opblaasbare speeltoestellen in de afgelopen jaren. Desalniettemin is de stijging van het aantal letsels reden genoeg voor VWS om door VeiligheidNL een onderzoek te laten uitvoeren naar het risicobewustzijn onder ouders en verhuurders van luchtkussens.

Status

Afgerond

Onderzoek type

Onderzoek

Publicatiedatum: 1-10-2019

Een greep uit de resultaten

 • Het gebrek aan toezicht en het niet (goed) verankeren van het luchtkussen worden als de twee belangrijkste risico’s gezien.
 • Uit het onderzoek onder ouders wordt als oorzaak van letsels met name aangegeven dat een kind in botsing komt met andere kinderen.
 • Uit het onderzoek onder ouders blijkt dat als kinderen zich pijn doen door het spelen op luchtkussens dit in ongeveer driekwart van de gevallen kleine letsels zijn zoals een blauwe plek.
 • Uit het ouderonderzoek komt dat 63,2% van de ouders de veiligheidsregels voor opblaasbare speeltoestellen niet kent.
 • Uit het onderzoek onder ouders blijkt dat ouders kleine verwondingen accepteren en bij spelen vinden horen. De verhuurders horen van huurders ook vrijwel nooit iets over kleine verwondingen. Het niveau van risicotolerantie lijkt dus goed.

 

Enkele aanbevelingen

 • Het bewustzijn van ouders en huurders van luchtkussens moet verhoogd worden.
 • Verhuurders van luchtkussens lijken in het algemeen het belang te zien van het geven van instructies aan huurders. De manier waarop instructie wordt gegeven kan echter verbeterd worden.
 • Ook bij verhuurders van luchtkussens dient meer bewustwording gecreëerd te worden voor het belang van verankering van het luchtkussen.
 • Bij gemeenteambtenaren die vergunningen verstrekken voor het gebruik van luchtkussens moet het kennisniveau verhoogd worden.
 • Het is zinvol om te verkennen of (en zo ja, welke) ondersteunende maatregelen, bijvoorbeeld het opstellen van een toezichtplan, verankerd kunnen worden in bestaande regelgeving.
 • Ten aanzien van de opgelopen letsels tijdens het spelen op een luchtkussen, kunnen op basis van dit onderzoek geen harde conclusies getrokken worden over specifieke oorzaken en settings (huur/koop, tijdelijk/vast, binnen/buiten).

Welkom bij VeiligheidNL!

Wij maken gebruik van cookies om de website optimaal te laten werken op basis van jouw voorkeuren. Daarnaast analyseren en verbeteren wij continu. Lees meer over ons cookie- en privacybeleid.