Waarzitwatin: alles over chemische stoffen in producten

Chemische stoffen vind je overal. Zijn er vragen over de veiligheid, of over een chemische stof in relatie tot de gezondheid? Op het online platform Waarzitwatin geven we voorlichting en veel tips over veilig gebruik.

Doel

Nederlanders bewust maken van chemische stoffen in alledaagse producten en voorzien in hun behoefte naar kennis hierover, zodat iedereen geïnformeerde keuzes kan maken bij het kopen en/of gebruiken van producten met chemische stoffen

Doelgroep

Het Nederlandse publiek

Aanpak

Via een online platform geven we onafhankelijke, wetenschappelijk onderbouwde en actuele informatie over chemische stoffen in alledaagse producten, de mogelijke risico’s ervan en tips om er mee om te gaan.

Op het online platform Waarzitwatin.nl geven we voorlichting over chemische stoffen in producten die we elke dag in en om het huis gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijke verzorging, wasmiddelen, speelgoed en kleding. Op Waarzitwatin lees je welke stoffen in producten zitten, waarom die erin zitten en of de chemische stoffen risico’s kunnen opleveren. Daarnaast krijg je tips over het veilig gebruik van producten. Nuttige informatie voor jou als professional als ouders vragen hierover hebben.

Waarom is Waarzitwatin ontwikkeld?

Het platform Waarzitwatin bestaat sinds 2019 en is ontwikkeld door VeiligheidNL en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vanuit de Europese wet is de Nederlandse overheid verplicht om Nederlanders voor te lichten over chemische stoffen in consumentenproducten. Daarnaast speelt Waarzitwatin in op een behoefte naar betrouwbare kennis over chemische stoffen in producten. In de maatschappij leven namelijk veel vragen over de invloed van chemische stoffen op de gezondheid, vooral onder aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen.

Tip

Tip

Verwijs ouders door naar de website, zodat ze zelf informatie  kunnen opzoeken. 

Producten zijn veilig, mits juist gebruikt 

Wil je overkoepelend advies geven over de veiligheid van chemische stoffen in producten, weet dan dat producten uit de winkel of Europese webshops veilig moeten zijn bij normaal gebruik. Producten moeten voldoen aan wettelijk vastgestelde veiligheidseisen. Hierbij is het wel belangrijk om altijd de aanwijzingen voor het juiste gebruik van het product op te volgen. Deze staan op het etiket. Bij verkeerd gebruik kunnen chemische stoffen in producten risico’s opleveren. 

In samenwerking met

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Logo RIVM

RIVM

Naar website

Aan de slag

Voorlichting

Hoe gebruik ik de website in voorlichting naar ouders?

Als je een vraag van ouders krijgt over chemische stoffen, dan kun je op 3 manieren zoeken op Waarzitwatin:

Kun je een product of stof niet vinden, weet dan dat de website continu wordt uitgebreid met meer producten en stoffen.

placeholder
Video

Campagnes

Regelmatig voert VeiligheidNL campagnes rondom Waarzitwatin uit. Campagnes richten zich op specifieke doelgroepen, zoals ouders van jonge kinderen of klussers. Een voorbeeld van zo’n campagne gaat over chemische stoffen in zonnebrandcrème.

Platform

Online platform Waarzitwatin

Verwijs ouders ook door naar de website, zodat ze zelf informatie kunnen opzoeken.
Naar Waarzitwatin

Samenwerken op dit onderwerp?

Meer over onderwerpen:

Meer voor werkvelden:

Welkom bij VeiligheidNL!

Wij maken gebruik van cookies om de website optimaal te laten werken op basis van jouw voorkeuren. Daarnaast analyseren en verbeteren wij continu. Lees meer over ons cookie- en privacybeleid.