placeholder

Maaike Cornelissen

Onderzoeker

Maaike Cornelissen is communicatie- en gezondheidswetenschapper en sinds 2017 werkzaam als onderzoeker bij VeiligheidNL. Ze werkt op de thema’s sportblessurepreventie, kinderveiligheid en productveiligheid.

Binnen de thema’s sportblessurepreventie en kinderveiligheid is ze betrokken bij uiteenlopende onderzoeken, van verdiepend onderzoek naar sportblessures tot effectstudies en procesevaluaties van interventies. Daarnaast schrijft ze (mee aan) wetenschappelijke publicaties. 

Binnen het thema productveiligheid werkt ze samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor Waarzitwatin (waarzitwatin.nl), een website met informatie over chemische stoffen in consumentenproducten. Ook denkt ze mee over de doorontwikkeling van het lespakket 4vuurwerkveilig en doet ze onderzoek naar het gebruik van dit lespakket.

Betrokken bij