GGD handreiking gehoorschade jongeren

De GGD Handreiking Gehoorschade Jongeren is in 2013 opgesteld door de Werkgroep Geluid, vakgroep Milieu en Gezondheid. De onderstaande Handreiking Gehoorschade Jongeren is voor het laatst geupdate in augustus 2017.

Het doel van deze handreiking is om gemeenten, GGD/GHOR en eventueel andere partijen handvatten te bieden om gehoorschade te voorkomen of te beperken bij bezoekers van festivals, concerten en alle andere evenementen waarbij bezoekers aan hoge geluidsniveaus worden blootgesteld (bijvoorbeeld discotheken en cafés). De aandacht richt zich daarbij vooral op jongeren en jongvolwassenen.

Handreiking GGD gehoorschade jongeren bij festivalbezoek

GGD-handreiking-gehoorschadepreventie-augustus-2017.pdf
(pdf)

Meer over onderwerpen:

Meer voor werkvelden: