Verkeersongevallen Oost-Nederland: aandacht voor voetgangers en ouderen

Op verzoek van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Oost Nederland analyseerde VeiligheidNL data uit diverse bronnen over verkeersongevallen. Hiermee krijgen we beter inzicht in de werkelijke omvang en risicogroepen  in de regio. Zo bevinden zich veel fietsers onder de verkeersslachtoffers. 

Status

Afgerond

Onderzoek type

Cijferrapportage

Publicatiedatum: 1-9-2017
placeholder
65%
van de verkeersslachtoffers op de SEH in Oost-Nederland bestond uit fietsers

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Oost-Nederland keek lange tijd alleen naar de verkeersongevallendata van de politie. Door onderregistratie van bepaalde categorieën binnen deze data (bijvoorbeeld fietsongevallen), had het ROV daardoor geen compleet beeld van alle risicogroepen. Op verzoek van het ROV heeft VeiligheidNL analyses gemaakt op basis van vier (medische) bronnen, die gegevens vastleggen over verkeersongevallen. Hiermee krijgen we inzicht in de werkelijke omvang en alle risicogroepen van verkeersongevallen in de regio.  

 

Doel: inzicht in omvang en aard

Het doel van het onderzoek is om het ROV Oost-Nederland  inzicht te geven in de omvang en de aard van verkeersongevallen in de regio en om risicogroepen ten aanzien van bijvoorbeeld leeftijd en type verkeersdeelname in kaart te brengen. Het ROV-Oost-Nederland gebruik deze informatie om te bepalen of het werkplan zich richt op de juiste risicogroepen.

Gebruikte databronnen

Voor de analyses zijn de volgende databronnen gebruikt: 

  • Letsel Informatie Systeem (LIS) 
  • Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) 
  • Statistiek Verkeersdoden van Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) 
  • Gekoppeld bestand Doodsoorzaken Statistiek-Statistiek niet natuurlijke doden van CBS 

Wat leverde dit op?

Het aantal bezoeken aan de Spoedeisende Hulp (SEH) en het aantal verkeersdoden als gevolg van een verkeersongeval is de afgelopen 15 jaar licht gedaald in Oost-Nederland. Jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar vormden in 2016 de grootste groep verkeersslachtoffers op de SEH-afdelingen. Het aantal  slachtoffers  vanaf 55 jaar en ouder is fors gestegen. Fietsers waren onder de slachtoffers veruit in de meerderheid. Ook hier vormden jongeren (15-24 jaar) de grootste groep, maar was de ontwikkeling bij de ouderen ongunstig. De meeste letsels werden veroorzaakt door eenzijdige fietsongevallen. 

Voetgangers meer in beeld

Als we ongevallen met voetgangers definiëren als ‘verkeersongevallen met voetgangers, plus valongevallen op straat’, dan komen voetgangers ook in beeld als risicogroep. Die twee groepen samen telden iets meer SEH-bezoeken dan inzittenden van personenauto’s.  
Bij één op de twintig ongevallen is bekend dat alcohol een rol speelde. Dit is vergelijkbaar met het landelijke aandeel. 

Conclusie

De resultaten rechtvaardigen de aandacht voor fietsers, jonge bestuurders en rijden onder invloed in het werkplan van het ROV Oost-Nederland. Daarnaast lijkt aandacht voor voetgangers en specifiek aandacht voor ouderen als kwetsbare en groeiende groep ook zinvol. 

Download verkeersongevallen in Oost-Nederland

Rapportage-Verkeersongevallen-Oost-Nederland-sep-2017.pdf
(pdf)

Samenwerken op dit onderwerp?

Meer voor werkvelden:

Welkom bij VeiligheidNL!

Wij maken gebruik van cookies om de website optimaal te laten werken op basis van jouw voorkeuren. Daarnaast analyseren en verbeteren wij continu. Lees meer over ons cookie- en privacybeleid.