Ga door naar hoofdinhoud

Uitgaanspubliek loopt massaal risico op permanente gehoorschade door oren niet te beschermen

Een groot deel van het uitgaanspubliek loopt risico op permanente gehoorschade, zo blijkt uit onderzoek van de Nationale Hoorstichting uit 2011-2012. Daarom zijn er meer maatregelen nodig om gehoorschade terug te dringen.

Status

Afgerond

Onderzoek type

Onderzoek

Publicatiedatum: 3-3-2012
placeholder
54%
van de bezoekers denkt niet dat het nodig is om gehoorbescherming te dragen als het gehoor nog goed is.

De Nationale Hoorstichting heeft in 2011-2012 zo’n 130.000 bezoekers van muzieklocaties en -evenementen ondervraagd over gehoor en risicogedrag. Het onderzoek was in de vorm van een vragenlijst, in samenwerking met reviewplatform Club Judge. Wat blijkt: een zeer groot aantal stappers loopt risico op permanente gehoorschade, door blootstelling aan harde muziek.

Kennis over gehoorschade is gebrekkig

Bijna alle bezoekers hebben een piep in het oor na het uitgaan. 82 procent van de bezoekers lijkt erop te vertrouwen dat de discotheek beschermende maatregelen treft om het gehoor van bezoekers te beschermen, of dat de overheid die maatregelen oplegt. Slechts een klein deel draagt gehoorbescherming. Meer dan de helft denkt dat het niet nodig is om gehoorbescherming te dragen als het gehoor nog goed is. De kennis van stappers over het risico op gehoorbeschadiging is dus zeer gebrekkig.

Een zeer groot aantal Nederlandse stappers loopt dus risico op permanente gehoorschade door blootstelling aan harde muziek. Indien geen actie ondernomen wordt, zal het aantal jongeren met blijvende gehoorbeschadiging blijven toenemen, zo concluderen de onderzoekers.

Download hieronder de rapportage van dit onderzoek.

Aanbevelingen:

  1. Gehoorschade als gevolg van harde muziek heeft niet alleen individuele, maar ook maatschappelijke gevolgen. Het terugdringen van deze vorm van vermijdbare gehoorschade moet daarom een structurele plek krijgen op de Nederlandse gezondheidsagenda.
  2. Gezien de gebrekkige kennis onder stappers, blijft voorlichting aan het uitgaanspubliek over de risico’s van gehoorschade door harde muziek essentieel.
  3. Zowel muzieklocaties als bezoekers moeten worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid, en aangemoedigd worden om preventieve maatregelen te treffen die gehoorschade tegengaan.
  4. Om adequate interventies te kunnen ontwikkelen, is verder onderzoek nodig naar de vooroordelen van stappers ten opzichte van gehoorbescherming, en naar de motivatie en kennis van de kleine groep stappers die wel gehoorbescherming draagt.
  5. In nieuw te ontwikkelen interventies moet rekening gehouden worden met de gevonden verschillen tussen mannen en vrouwen. Vrouwen beschermen hun gehoor minder dan mannen en lopen daardoor meer risico op gehoorschade.
  6. Totdat kennis en bewustzijn over gehoorschade door harde muziek blijvend zijn toegenomen bij muzieklocaties en bezoekers, dient de overheid een actieve rol te spelen in de preventie van deze vermijdbare aandoening.

 

Samenwerken op dit onderwerp?

Meer over onderwerpen:

Meer voor werkvelden: