Infographic: vooral fietsers eindigen met ernstig letsel op de SEH in 2019

Driekwart van de verkeersongevallen met ernstig letsel betreft een fietser. Zo blijkt uit cijfers van ons Letsel Informatie Systeem. We hebben alle resultaten uit 2019 samengevat in deze infographic.

In 2019 belandden 124.000 mensen op de Spoedeisende Hulp (SEH) na een verkeersongeval. Dit blijkt uit cijfers van het Letsel Informatie Systeem (LIS) van VeiligheidNL. Bij 69.300 slachtoffers was er sprake van ernstig letsel. Dat aantal is de afgelopen tien jaar met 23 procent toegenomen. De stijging wordt vooral verklaard door een stijging van het aantal fietsslachtoffers met ernstig letsel (+35%). 

Risicogroepen in het verkeer

Bijna twee derde van de verkeersslachtoffers reed op de fiets ten tijde van het ongeval (65%). Dertien procent zat in een personenauto en 11 procent zat op de brommer/scooter. Naast SEH-bezoeken 
als gevolg van een verkeersongeval, hebben er ook veel SEH-bezoeken plaatsgevonden als gevolg van een eenzijdig voetgangersongeval (21.200) Een eenzijdig voetgangsersongeval is bijvoorbeeld een val op straat. De ernstigste letsels komen voort uit fietsongevallen (71%), gevolgd door ongevallen met brommer-/scooterrijders (10%) en ongevallen met personenauto’s (7%).

placeholder

Jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar hadden de grootste kans op behandeling op de SEH, met 1.100 SEH-bezoeken per 100.000 inwoners van die leeftijd. Dit waren met name fiets- en brommerslachtoffers. Ook 18-24 jarigen vormen een risicogroep met 1.000 SEH-bezoeken per 100.000 inwoners. In deze groep komen auto-ongevallen relatief 
vaak voor. Vanaf 50 jaar neemt de kans op letsel na een fietsongeval toe.

placeholder

Trend: meer ernstig letsel bij fietsers van 55+

In de periode van 2010 tot en met 2019 is het totaal aantal SEH-bezoeken naar aanleiding van ernstig letsel door een verkeersongeval significant gestegen met 23 procent. Wanneer we kijken naar de verkeersdeelname, dan verklaren we de stijging in het aantal verkeersongevallen vooral door een 
stijging in het aantal fietsongevallen. In de afgelopen 10 jaar zien we een significante stijging (+35%) van het aantal fietsslachtoffers, waarbij de stijging het grootst is onder fietsslachtoffers van 55 jaar en ouder (+51%). Deze trendberekening is gecorrigeerd voor de verandering in de bevolkingsopbouw.

placeholder

Verkeersscenario

Bijna de helft van de SEH-bezoeken als gevolg van een verkeersongeval betrof een eenzijdig ongeval met de fiets (45%, 48.400). Een botsing tussen twee auto’s, een fietser en een auto of twee fietsers 
kwam ongeveer even vaak voor (respectievelijk 7%, 7% en 6%).

placeholder

Type letsel

Een groot deel (51.800, 42%) van de verkeersslachtoffers die zijn behandeld op de SEH liep 
een fractuur op. Bijna een vijfde (23.000) van de verkeersslachtoffers had oppervlakkig letsel. Daarnaast liepen in totaal 17.100 verkeersslachtoffers hersenletsel op, waarvan 12.800 licht en 4.300 ernstig hersenletsel.

placeholder

Directe medische- en verzuimkosten

In totaal schatten we de kosten van verkeersslachtoffers die werden behandeld op de SEH-afdeling en/of werden opgenomen in het ziekenhuis op €836 miljoen. Deze kosten bestonden uit directe medische kosten (€421 miljoen) en verzuimkosten (€415 miljoen).

placeholder

Meer voor werkvelden:

Welkom bij VeiligheidNL!

Wij maken gebruik van cookies om de website optimaal te laten werken op basis van jouw voorkeuren. Daarnaast analyseren en verbeteren wij continu. Lees meer over ons cookie- en privacybeleid.