Ongevallen met knoopcelbatterijen

Het inslikken van een (knoopcel)batterij lijkt misschien onschuldig, maar dat is het zeker niet. Het komt gelukkig niet heel vaak voor, maar bij kinderen die per ongeluk wel een (knoopcel)batterij inslikken kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn. 

Op verzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

hebben we in 2015 onderzoek gedaan naar ongevallen bij kinderen, door het per ongeluk inslikken van knoopcelbatterijen. Daarnaast zijn uit andere nationale en internationale bronnen gegevens verzameld over ongevallen met knoopcelbatterijen.  

Wat blijkt: het aantal slachtoffers met letsel na het inslikken van een batterij lijkt niet groot. De gevolgen van zo’n ongeval kunnen echter wel groot zijn, er zijn zelfs kinderen overleden.

Status

Afgerond

Onderzoek type

Cijferrapportage

Publicatiedatum: 1-11-2015

In de periode 2010 tot en met 2014 zijn jaarlijks gemiddeld 130 mensen op een SEH-afdeling gezien na (een verdenking van) inslikken van een batterij. Met name het laatste jaar lijkt het aantal slachtoffers toe te nemen. Mogelijk is er verband met een algehele toename aan producten met knoopcelbatterijen. Elf procent van de slachtoffers is na de SEH-behandeling opgenomen in het ziekenhuis.

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) heeft sinds oktober 2011 384 kinderen jonger dan zes jaar gevolgd, die mogelijk één of meerdere batterijen hadden ingenomen. In 88% van de blootstellingen ging het om knoopcelbatterijen. In 41% van de gevallen is de batterij niet aangetroffen. Bij 27 patiënten zijn de ingenomen batterijen endoscopisch verwijderd. In dit onderzoek zijn geen ernstige afwijkingen of complicaties gerapporteerd.

Vanuit de sectie Kinder-MDL van de Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) zijn gedurende een aantal jaren gegevens uit verschillende ziekenhuizen verzameld van slachtoffers die (ernstig) letsel hebben opgelopen na het inslikken van een batterij. In de periode 2008-2015 zijn 20 kinderen gezien met ernstige complicaties na het inslikken van een batterij. In 19 gevallen betrof het een knoopcelbatterij. De gemiddelde leeftijd van de kinderen was 2,3 jaar. Eén patiënt is overleden. Veertien van de negentien kinderen heeft hieraan blijvende schade overgehouden.

Uit internationale gegevens (verzameld ter gelegenheid van de International Awareness Week Programme in 2014) uit 14 landen wereldwijd blijken ook in andere landen (ernstige) ongevallen met (knoopcel)batterijen voor te komen.

Absoluut gezien lijkt het aantal slachtoffers met letsel na het inslikken van een batterij niet groot. De gevolgen kunnen echter wel groot zijn, er zijn zelfs kinderen overleden.

Samenwerken op dit onderwerp?

Meer over onderwerpen: