Incompany training Otago

Na deze training mag je het Otago-oefenprogramma aan ouderen geven. Otago is een effectief programma om valincidenten bij ouderen te voorkomen. Het programma is vooral geschikt voor ouderen die al wat kwetsbaar zijn. Het programma bestaat uit beenspierversterkende oefeningen, evenwichtsoefeningen en een wandelschema. Alles wordt op maat gemaakt voor de oudere. Het programma kan zowel individueel thuis worden uitgevoerd als in een groep. Otago is een erkende valpreventieve beweeginterventie.

Doel

De training Otago instructeur bereidt deelnemers voor op het zelfstandig geven van het Otago oefenprogramma aan ouderen. Tijdens de training ligt het accent op het aanleren van de opbouw en de unieke gestructureerde manier van instrueren van ouderen tijdens de uitvoer van de Otago oefeningen. Dit met als doel om de oefeningen veilig en effectief in te zetten.

Na het behalen van het certificaat kan de deelnemer zich aanmelden voor de kaart met gecertificeerde valpreventie professionals.

Doelgroep

De training Otago instructeur is uitsluitend voor professionals die in het bezit zijn van één van de onderstaande diploma’s (óf in het laatste jaar van hun opleiding tot):

 • Fysiotherapie
 • Oefentherapie Cesar/Mensendieck 
 • Beweegagogie
Programma

De scholing bestaat uit:

Zelfstudie 

 • voorafgaand aan de scholingsdagen met een e-learning. Het doel is het vergroten van de kennis over valpreventie en de Otago-methodiek (ca. 2 tot 3 uur)
 • tussen de eerste en twee scholingsdag bestaande uit het voorbereiden van 5 Otago oefeningen, het maken van een korte presentatie en het Otago-oefenprogramma in de praktijk (ca. 3 tot 4 uur).
 • tussen de tweede en derde scholingsdag bestaande uit het oefenen met het Otago- oefenprogramma in de praktijk.

Scholingsdagen

 • Dag 1 & 2:Tijdens deze scholingsdagen ligt de nadruk op kennisbevordering en het oefenen van vaardigheden ten aanzien van het Otago-oefenprogramma (15 uur)
 • Dag 3: Assessment van opgedane vaardigheden (5 uur)

Tijden:
1e scholingsdag van 09.00-17.00 uur
2e scholingsdag van 09.00-16.00 uur
3e scholingsdag van 09.00-14.00 uur


De 3 scholingsdagen worden in overleg met VeiligheidNL gepland. Voor de voorbereiding krijgen de deelnemers uiterlijk twee weken voor de eerste trainingsdag toegang tot de digitale portal.

Kosten

Kleine groep: maximaal 6 deelnemers € 4.800 (exclusief btw en inclusief reiskosten docent).
Grote groep: minimaal 7 en maximaal 12 deelnemers € 8.000 (exclusief btw en inclusief reiskosten docent).

In het aanvraagformulier kan je de gewenste groepsgrootte aangeven. Let wel: een kleine groepsgrootte is sneller in te plannen.

Criteria deelname en certificering

Deelnemers worden alleen toegelaten tot de scholing als zij voldoen aan de eisen zoals beschreven in bovenstaande alinea Doelgroep. 
Voor een gelijk instapniveau van de scholingsdagen is het van belang dat deelnemers voor de eerste scholingsdag de e-learning hebben afgerond. Als de deelnemers bij aanvang van de eerste scholingsdag niet in staat zijn geweest de e-learning af te ronden, kan niet deelgenomen worden aan de scholingsdagen.
Voor het behalen van het certificaat wordt vastgehouden aan de volgende criteria:     

 • De e-learning is volledig afgerond voor de eerste cursusdag    
 • De deelnemer is aanwezig en participeert actief op alle scholingsdagen. Dit wordt beoordeeld door de hoofddocent
 • De tussentijdse huiswerkopdrachten zijn op tijd afgerond en ingeleverd
 • Het examen is met een voldoende afgerond: de gewenste competenties voor een Otago- instructeur, zijn in voldoende mate aanwezig naar het oordeel van de hoofddocent 
Organisatorische afspraken

VeiligheidNL zorgt voor:

 • één gecertificeerde docent (tot maximaal 6 deelnemers) of twee gecertificeerde docenten (minimaal 7 tot maximaal 12 deelnemers);
 • voor de opdrachtgever en docent toegang tot een digitale portal
 • versturen scholingsmaterialen naar de opdrachtgever
 • afhandeling van accreditatie en certificaat bij succesvolle afronding van de training

Opdrachtgever zorgt voor: 

 • het regelen van een geschikte locatie voor de trainingsdagen inclusief catering voor de deelnemers en de docent(en) (denk aan koffie, thee, water en lunch). De locatie moet voldoen aan de volgende vereisten: 
  • ruime zaal (ca. 54 m2) met dichte wanden voor beweeg- en oefenactiviteiten.
  • bij min. 7 en max. 12 deelnemers: op de tweede en de derde scholingsdag een ruime subzaal voor 10 personen voor beweeg- en oefenactiviteiten.
  • beamer en flipover. 
  • stoelen in U-vorm zonder tafels.  
  • 2 tafels voorin de zaal aanwezig voor de docent(en). 
 • een of twee vaste aanspreekpersonen voor VeiligheidNL.
 • alle communicatie met de deelnemers over locatie, data en tijden van de trainingsdagen. 
 • scholingsmaterialen op tijd op locatie
 • het tijdig aanleveren van deelnemers-, locatie, en contactgegevens.
Accreditatie

Er is accreditatie verleend voor:

 • ADAP, categorie Oefentherapeuten-scholing: 33 punten
 • Accreditatiebureau fysiotherapie:
  • categorie Algemeen Fysiotherapeut: 27 punten
  • categorie Geriatriefysiotherapeut: 27 punten
  • categorie Vakinhoudelijk: 27 punten 
Combinatietraining Otago & Starten met de Valanalyse

Alle combinatietrainingen zijn inmiddels volgeboekt. Wel is het mogelijk om de opleidingen afzonderlijk aan te vragen.

Aanvragen Incompany-training

Ik heb bovenstaande informatie goed gelezen en voldoe aan de gestelde voorwaarden. 
LET OP: trainingen kunnen vanaf oktober weer worden ingepland. Na je aanmelding kom je op de wachtlijst. 

Naar het aanvraagformulier

Waarom werkt Otago

Waarom werkt Otago

Uit onderzoek weten we dat beweegprogramma’s die zich richten op het verbeteren van spierkracht, balans en beweging het beste werken om de kans op een valongeval te verkleinen. Onderzoek laat zien: afname van aantal valongevallen met 35% en toename verbetering kracht, evenwicht en het vertrouwen om activiteiten te doen. Otago is erkend

Erkende interventies voldoen aan criteria voor succesvol en effectief werken aan een gezonde leefstijl. Meer weten? Kijk op loketgezondleven.nl
door het Centrum Gezond Leven van het RIVM.

Open inschrijvingen niet mogelijk

Open inschrijvingen niet mogelijk

Wij organiseren voorlopig geen open inschrijvingen. Dit in verband met de grote belangstelling voor incompany trainingen. VeiligheidNL vindt het belangrijk dat professionals uit het gemeentelijk en zorgdomein gezamenlijk zorg dragen voor voldoende gecertificeerde aanbieders van de erkende beweeginterventies binnen de gemeente. Wij raden professionals die interesse hebben in een van onze trainingen dan ook aan contact op te nemen met de gemeente of GGD om te onderzoeken wat de behoefte en mogelijkheden zijn ten aanzien van een incompany training. Wil je weten wanneer het weer mogelijk is om je aan te melden voor de open inschrijvingen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Welkom bij VeiligheidNL!

Wij maken gebruik van cookies om de website optimaal te laten werken op basis van jouw voorkeuren. Daarnaast analyseren en verbeteren wij continu. Lees meer over ons cookie- en privacybeleid.