Incompany scholing In Balans

Na deze scholing mag je de cursus In Balans geven. In Balans is een groepsinterventie gericht op het voorkomen van valongevallen bij 65-plussers door verbetering van balans en spierkracht, toename van zelfvertrouwen en ontspanning en bewustwording van risicofactoren. De cursus bestaat uit een beweegprogramma en voorlichting. Het beweegprogramma is gebaseerd op Tai Chi. In Balans is een erkende valpreventieve beweeginterventies.

Doel

Deze scholing bereidt voor op het geven van de cursus In Balans. Tijdens de scholing ligt het accent op didactische en methodische aspecten gericht op groepswerk, op eigen vaardigheid van de oefenstof en op vaardigheid in en bewuste ervaring van essentiële Tai Chi elementen. Deelnemers scherpen competenties aan om kennis en vaardigheden te kunnen overdragen aan ouderen. Na het afronden van deze scholing is de deelnemer in staat om zelfstandig uitvoering te geven aan alle onderdelen van het In Balans-traject:

 • 1 informatiebijeenkomst
 • 3 cursusbijeenkomsten
 • 10 aaneensluitende trainingsweken à 2 keer 1 uur per week

Na het behalen van het certificaat kan de deelnemer zich aanmelden voor de kaart met gecertificeerde valpreventie professionals.

Doelgroep

Om tot de scholing toegelaten te worden, heeft de deelnemer één van onderstaande diploma’s nodig:

 • Begeleid(st)er Meer Bewegen voor Ouderen Gymnastiek;
 • Sport- en Bewegingsleider senioren;
 • Fysiotherapeut (hoeft niet BIG-geregistreerd);
 • Oefentherapeut Mensendieck of Cesar (hoeft niet BIG-geregistreerd).

Als  je buurtsportcoach bent en interesse hebt om de scholing tot In Balans te volgen, kan dit via de Landelijke Academie voor Buurtsportcoaches als onderdeel van de opleiding Sport- en Beweegleider Senioren, zie de website van het programma LAB (Landelijke Academie Buurtsportcoaches)  

Voldoe je niet aan de vooropleidingseisen van In Balans zoals hierboven vermeld? Dan is het niet mogelijk om deel te nemen aan de In Balans scholing. 

Programma

De scholing bestaat uit:

 • Zelfstudie met een e-learning met als doel het vergroten van de kennis van valpreventie en de In Balans methodiek ( ca.7 uur)
 • Na de zelfstudie volgen twee scholingsdagen (met minimaal 2 weken tussen beide scholingsdagen). Tijdens deze scholingsdagen ligt de nadruk op het oefenen van vaardigheden (16 uur)
 • Tussen de twee scholingsdagen wordt zelfstudie gedaan (ca.18 uur)
 • De 2 scholingsdata worden in overleg met VeiligheidNL gepland. Voor de voorbereiding krijgen de deelnemers uiterlijk twee weken voor de eerste trainingsdag toegang tot de digitale portal.

Tijden:
1ste scholingsdag van 09.00 -17.00 uur
2e scholingsdag van 09.00 -17.00 uur

Kosten

Kleine groep: maximaal 9 deelnemers € 4.850 (exclusief btw en inclusief reiskosten docent).
Grote groep: minimaal 10 en maximaal 18 deelnemers € 8.150 (exclusief btw en inclusief reiskosten docent).

In het aanvraagformulier kan je de gewenste groepsgrootte aangeven. Let wel: een kleine groepsgrootte is sneller in te plannen.

Criteria deelname en certificering

Deelnemers worden alleen toegelaten tot de scholing als zij aan de eisen voldoen (zie alinea Doelgroep). 
Voor een gelijk instapniveau van de fysieke scholingsdagen is het van belang dat deelnemers voor de eerste fysieke scholingsdag de e-learning hebben afgerond. Indien de deelnemers bij aanvang van de eerste fysieke scholingsdag niet in staat zijn geweest de e-learning af te ronden, kan niet deelgenomen worden aan de fysieke scholingsdagen.
Voor het behalen van het certificaat wordt vastgehouden aan de volgende criteria:     

 • Afronding van de volledige e-learning     
 • Aanwezigheid op beide scholingsdagen en naar het oordeel van de hoofddocent actieve participatie    
 • Tussentijdse huiswerkopdrachten zijn gedaan (incl. het maken van een powerpoint voor de tweede scholingsdag)     
 • De gewenste competenties voor een In Balans docent, zoals geformuleerd in bijgaand leerplan, zijn in voldoende mate aanwezig naar het oordeel van de hoofddocent
Organisatorische afspraken

VeiligheidNL zorgt voor:

 • één gecertificeerde docent (tot maximaal 9 deelnemers) of twee gecertificeerde docenten (minimaal 10 tot maximaal 18 deelnemers)
 • voor de opdrachtgever en docent toegang tot een digitale portal
 • versturen scholingsmaterialen naar de opdrachtgever
 • afhandeling van accreditatie en certificaat bij succesvolle afronding van de training

 Opdrachtgever zorgt voor:

 • het regelen van een geschikte locatie voor de trainingsdagen inclusief catering voor de dag voor de deelnemers en de docent(en) (denk aan koffie, thee, water en lunch). De locatie moet voldoen aan de volgende vereisten: 
  • ruime zaal (ca. 75 m2) met dichte wanden voor beweeg- en oefenactiviteiten.  
  • bij min. 8 en max.18 deelnemers: op de tweede scholingsdag een ruime subzaal voor 10 personen voor beweeg- en oefenactiviteiten.  
  • beamer en flipover.  
  • stoelen in U-vorm zonder tafels.   
  • 2 tafels voorin de zaal aanwezig voor de docent(en).
 • een of twee vaste aanspreekpersonen voor VeiligheidNL.
 • alle communicatie met de deelnemers over locatie, data en tijden van de trainingsdagen. 
 • scholingsmaterialen op tijd op locatie
 • het tijdig aanleveren van deelnemers-, locatie- , en contactgegevens
Accreditatie

Er is accreditatie verleend voor deze scholing voor:

 • Fysiotherapie (Kwaliteitshuis fysiotherapie): 19 punten 
 • Oefentherapie Cesar en Mensendieck (st. ADAP): 21 punten

Aanvragen incompany-training

Ik heb bovenstaande informatie goed gelezen en voldoe aan de gestelde voorwaarden.  
LET OP: het 2e kwartaal 2024 is al volgeboekt. Vanaf de zomer kan er weer ingepland worden.

Naar het aanvraagformulier

Waarom werkt In Balans

Waarom werkt In Balans

In Balans is ontwikkeld op basis van kennis uit wetenschappelijk onderzoek naar effectieve valpreventie. Onderzoek laat zien dat ouderen na het volgen van de cursus In Balans 61% minder kans maken om te vallen en dat hun valangst met 37% afneemt. In Balans is erkend

Erkende interventies voldoen aan criteria voor succesvol en effectief werken aan een gezonde leefstijl. Meer weten? Kijk op loketgezondleven.nl
door het Centrum Gezond Leven van het RIVM.

Open inschrijvingen niet mogelijk

Open inschrijvingen niet mogelijk

Wij organiseren voorlopig geen open inschrijvingen. Dit in verband met de grote belangstelling voor incompany trainingen. VeiligheidNL vindt het belangrijk dat professionals uit het gemeentelijk en zorgdomein gezamenlijk zorg dragen voor voldoende gecertificeerde aanbieders van de erkende beweeginterventies binnen de gemeente. Wij raden professionals die interesse hebben in een van onze trainingen dan ook aan contact op te nemen met de gemeente of GGD om te onderzoeken wat de behoefte en mogelijkheden zijn ten aanzien van een incompany training. Wil je weten wanneer het weer mogelijk is om je aan te melden voor de open inschrijvingen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Welkom bij VeiligheidNL!

Wij maken gebruik van cookies om de website optimaal te laten werken op basis van jouw voorkeuren. Daarnaast analyseren en verbeteren wij continu. Lees meer over ons cookie- en privacybeleid.