Kinderveiligheid

Gemiddeld belanden dagelijks 270 kinderen van 0 t/m 11 jaar op de SEH. De helft hiervan heeft ernstig letsel. Het programma Kinderveiligheid heeft de ambitie om ernstig letsel bij kinderen te voorkomen door ze te beschermen waar nodig én te versterken waar mogelijk. We richten ons op de onderwerpen verdrinking, vallen, vergiftiging, veilig slapen, veilig samen op pad, veilig in en om huis en veilig spelen.

Hoe werken wij?

Wij willen ernstig letsel bij kinderen voorkomen. Een goede balans tussen beschermen en versterken van het opgroeiende kind is hierbij cruciaal. Dus niet alleen risico’s vermijden, maar kinderen ook met risico's leren omgaan. 

Bij hele jonge kinderen ligt de nadruk op beschermen, maar naarmate het kind zich verder ontwikkelt verschuift het accent naar versterken. Ieder kind ontwikkelt zich in z’n eigen tempo. 

Beschermen  
Beschermen speelt vooral bij de allerjongsten een belangrijke rol. Dit gebeurt door toezicht te houden, hulpmiddelen te gebruiken (denk aan het plaatsen van traphekjes) en door omgevingsaanpassingen (zoals het dempen van een vijver). Het programma Kinderveiligheid richt zich hierbij op  de onderwerpen verdrinking, vallen, vergiftiging, veilig slapen, veilig samen op pad, veilig in en om huis en veilig spelen. 

Versterken  
Het versterken van een kind gaat over het ontwikkelen van vaardigheden op de volgende facetten: motorisch, cognitief en sociaal-emotioneel. Door deze vaardigheden leren kinderen steeds beter met risico’s om te gaan. VeiligheidNL heeft  hiervoor twee interventies ontwikkeld; risicovol spelen en veilig leren vallen. Risicovol spelen stimuleert de cognitieve, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling en Veilig leren vallen de motorische ontwikkeling.   

Ambitie

Het programma Kinderveiligheid richt zich op het voorkomen van ernstig letsel bij kinderen door kinderen waar nodig te beschermen, maar ook vaardigheden te versterken. Risico's zijn immers niet altijd te vermijden, dus is het ook van belang om kinderen te leren met risico’ om te gaan. Om dit te realiseren ondersteunen we professionals en ouders.   

Hierbij gaan we ons de komende jaren meer richten op het ontwikkelen en implementeren van maatwerkoplossingen. Er is namelijk nog veel winst te behalen als we meer rekening houden in onze aanpak met de verschillen die er bestaan tussen mensen kijken (denk aan cultuur, achtergrond, opleidingsniveau, etc).  Met inzet van nieuwe technologie willen we in onderzoek en interventieontwikkeling beter zicht krijgen op de verschillen en aangrijpingspunten zodat we voor iedereen wat kunnen betekenen en ieder kind veilig opgroeit.  

Voor wie?

Wij ontwikkelen onze kennis voor én met professionals die met kinderen werken. Ook delen wij actief onze kennis met deze professionals en andere relevante intermediairs. Denk aan de jeugdgezondheidszorg, kraamzorg, kinderopvang, diverse brancheorganisaties etc.  

Ouders kunnen voor relevante veiligheidsadviezen terecht op www.kinderveiligheid.nl, dé website voor ouders. 

placeholder

Meer weten?

Wil je meer weten over het programma Kinderveiligheid of samenwerken? Of wil je gebruikmaken van onze content of materialen? Neem dan contact op met Jolien Koopman, Programmamanager Kinderveiligheid.
Neem contact op