Doortrappen: veiliger fietsen tot je 100ste

Met Doortrappen willen we dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen. Onderdeel van het programma is een speciale toolkit met promotiemateriaal. 

Doel

Ouderen zo lang mogelijk veilig laten fietsen. Doortrappen motiveert hen zelf maatregelen te nemen om veilig te blijven fietsen. Het lokale netwerk rondom de oudere in elke gemeente helpt daarbij.  

Doelgroep

Oudere fietsers.

Aanpak

Doortrappen is een landelijk programma. Onder de vlag van Doortrappen worden diverse activiteiten georganiseerd en materialen ontwikkeld die gemeenten en hun partners  kunnen inzetten bij het motiveren van ouderen om veilig te blijven fietsen.   

placeholder
40%
van de slachtoffers die in 2018 een Spoedeisende Hulp bezochten, was 55 jaar of ouder

Fietsslachtoffers zijn relatief vaak ouderen. Ouderen lopen ook vaker ernstig letsel op dan jongere fietsers. Bovendien zien we in de afgelopen 10 jaar een significante stijging (+35%) van het aantal fietsslachtoffers, waarbij de stijging het grootst is onder fietsslachtoffers van 55 jaar en ouder (+51%). 

Het landelijke programma Doortrappen heeft de ambitie dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen. Doortrappen motiveert hen om daarbij zelf maatregelen te nemen. Het lokale netwerk rond ouderen in elke gemeente helpt daarbij.  

 

Aan de slag

Ga aan de slag met Doortrappen.
Voorlichtingsmateriaal

Goede voorlichting fietsers

In 2017 hebben we in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een verkennende studie gedaan naar de mogelijkheden om rijwielhandelaren in te zetten binnen Doortrappen. Uit enquêtes en gesprekken bleek dat zowel rijwielhandelaren als senioren hier een duidelijke rol voor de rijwielhandelaar zien. We hebben vervolgens materialen ontwikkeld die ingezet kunnen worden in de fietswinkel. Deze materialen zijn zowel door oudere fietsers als rijwielhandelaren getest. Ook produceerden we drie korte films, over overzicht houden en schrikken, op- en afstappen en over omkijken en afslaan.
Naar materialen
Ondersteuning

Monitoring & evaluatie

Verkeerswijzer Groningen (VWG) en de Provincie Groningen zijn inmiddels van start gegaan met Doortrappen. VeiligheidNL voert samen met het consortium van Huis voor de Sport, Fietsersbond en Senza Communicatie het programma voor de provincie uit. Daarbij richten wij ons op de monitoring en evaluatie van de uitvoering. Voor deze monitoring en evaluatie verzorgen wij: 

  • Registratie van activiteiten en deelnemers 
  • Procesevaluaties onder deelnemers 
  • Procesevaluaties onder uitvoerders 
  • Effectmeting onder deelnemers 
placeholder

Praktijkvoorbeeld

Vanaf 2019 zijn deze materialen ingezet binnen Doortrappen. Alle materialen zijn opgenomen in de landelijke toolkit van Doortrappen.  

Ook in jouw gemeente aan de met Doortrappen?

Contact

Samenwerken op dit onderwerp?

Meer over onderwerpen:

Meer voor werkvelden:

Welkom bij VeiligheidNL!

Wij maken gebruik van cookies om de website optimaal te laten werken op basis van jouw voorkeuren. Daarnaast analyseren en verbeteren wij continu. Lees meer over ons cookie- en privacybeleid.