Stimuleert veilig gedrag

Productveiligheid

Lees meer
Lees minder

Text widget

VeiligheidNL draagt bij aan het verminderen van letsels die gerelateerd zijn aan een consumentenproduct. Bij veel letsels is een product betrokken. Meestal is menselijk gedrag in combinatie met (verkeerd) gebruik van het product de oorzaak. In sommige gevallen is er sprake van een onveilig product. Wij zetten ons in voor het verbeteren van de productveiligheid door correct gebruik van producten te stimuleren en door te signaleren welke producten onveilig zijn.

 

Zo sporen we consumenten aan tot veilig(er) gedrag en voorkomen we letsels die aan producten gerelateerd zijn.

 

Product-gerelateerde letsels voorkomen

We richten ons op de meest voorkomende en meest ernstige letsels, veroorzaakt door losse (gebruiks)voorwerpen die worden gebruikt in de privésfeer (eigen huishouden of directe omgeving). Producten die bij arbeidsongevallen betrokken zijn en vervoersmiddelen nemen we hierin daarom niet mee.

 

Verder kijken we waar preventie mogelijk is. Enerzijds door consumenten bewust te maken van producten die bij (on)verwacht verkeerd gebruik onveilig zijn, anderzijds door ze te beschermen tegen onveilige producten.

Uitgelichte onderzoeken

Bekijk meer onderzoeken