Vallen, opstaan en weer doorgaan

Leren vallen leidt tot 50% minder letsels

Hersenletsel door een val wordt steeds meer ouderen fataal

Uit onderzoek van VeiligheidNL blijkt dat het aantal dodelijke slachtoffers onder 65-plussers als gevolg van een val met 37% is gestegen. Ook na correctie voor de vergrijzing blijft de toename groot: 16%. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door hersenletsel na een val - na correctie voor vergrijzing is de stijging 28%.

Enkelbrace nog effectiever dan balanstraining bij het voorkomen van herhaalde enkelverstuiking

Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van een enkelbrace tijdens sport het meest effectief is om herhaalde enkelverstuikingen te voorkomen. De aanbevelingen uit het onderzoek zijn opgenomen in de vernieuwde ‘Versterk je Enkel’ app. Hierdoor kan de sporter onder andere een keuze maken tussen een enkelbrace bij sporthervatting en de balanstraining.

2e Landelijk Valsymposium

Valpreventie wordt steeds belangrijker. In Nederland wordt veel onderzoek gedaan naar valrisicofactoren, om te komen tot effectieve maatregelen. Op het 2e Landelijk Valsymposium worden de laatste inzichten en ontwikkelingen op dit gebied op een rij gezet.