Veilig spelen in en om water

Spelen in en om het water is heerlijk. Vooral met warm weer is niets fijner dan te ontspannen bij zwembad, zee of bij het badje in de tuin. Helaas gebeuren rond het water nog steeds ongelukken. De meeste dodelijke slachtoffers van alle ongevallen bij kinderen van 0-4 jaar zijn het gevolg van verdrinking. Vanaf midden jaren ’90 liep het aantal verdrinkingen fors terug. De laatste jaren is het aantal verdrinkingsongevallen niet significant verder gedaald. Met simpele voorzorgsmaatregelen en alertheid kunnen veel verdrinkings ongelukken voorkomen worden.

Lespakket Fit en Veilig: opleidingsdag

Fit & Veilig is het nieuwe lespakket waarmee een instructeur ruiters leert om veilig te vallen en aan hun fitheid te werken. Geef je op voor de opleidingsdag!

Starten met de Risicomonitor voor Veiligheid & Gezondheid (Kinderopvang, peuterspeelzalen)

Start u als kinderopvang organisatie (buitenschoolse opvang, kinderdagopvang, peuterspeelzaal) met de Risicomonitor en heeft u ondersteuning nodig? Volg dan de training Starten met de Risciomonitor voor kinderopvang en peuterspeelzalen (nadruk op Veiligheid & Gezondheid).