publicaties

Text widget

VeiligheidNL gelooft in de kracht van kennis. Daarom delen we hier graag een aantal interessante publicaties met u.
 

algemeen

Cijferfactsheet doe-het-zelven

Een factsheet met de cijfers van letsel en ongevallen door doe-het-zelven.

Lees meer 

 

Factsheet kerncijfers 2014

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste kerncijfers met betrekking tot letsel in 2014.

Lees meer  

 

Factsheet kerncijfers 2014 - zelf toegebracht letsel

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste kerncijfers met betrekking tot zelf toegebracht letsel in 2014.

Lees meer  

 

Handleiding Over Euro en Effect

Deze handleiding biedt ondersteuning aan onderzoekers van gezondheidbevorderende instellingen bij de uitvoering van economische evaluaties.

Lees meer 

 

Kerncijfers Letsel Informatie Systeem - Letsels 2015

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste kerncijfers met betrekking tot letsel in 2015.

Lees meer 

 

Letsel Informatie Systeem factsheet 2010

Deze factsheet geeft meer informatie over het LIS.

Lees meer 

 

Letsel Informatie Systeem factsheet 2012

Deze factsheet geeft meer informatie over het LIS.

Lees meer  

 

LIS, representatief voor SEH's in Nederland?

Dit rapport beschrijft de representativiteit van de LIS-steekproef aan de hand van relevante kenmerken.

Lees meer  

 

Pilot ‘Preventieve aanpak geweld’ Amsterdam-Amstelland - Eindrapportage (2016)

In deze rapportage van het project “Preventieve aanpak geweld” worden resultaten gepresenteerd van informatie over geweldsincidenten zoals verzameld op de SEH's in de regio Amsterdam-Amstelland in de periode 2014-2015.

Lees meer  

 

Rapport Letsels en letselpreventie

Dit rapport geeft een overzicht van de letselproblematiek in 2011 en schetst de ontwikkelingen in het beleid rond letselpreventie.

Lees meer  

 

Rapport Onderzoek naar de kwaliteit en toekomstbestendigheid van het LIS

TNS NIPO heeft in opdracht van het ministerie van VWS een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit en de toekomstbestendigheid van het LIS.

Lees meer  

 

Rapport Onderzoek schatting landelijk aantal SEH bezoeken

Het RIVM heeft onderzocht of de schattingen van het landelijk aantal bezoeken aan Spoedeisende Hulp (SEH) afdelingen op basis van het LIS een goed beeld geven van het werkelijke aantal SEH-bezoeken.

Lees meer  

 

Rapport Ziektelast en kosten van letsel door geweld

In dit rapport is de volledige ziektelast van letsel door geweld in Nederland in kaart gebracht. Voor de resultaten over lichamelijk letsel is het LIS van VeiligheidNL gebruikt.

Lees meer  

 

RIVM - Ziektelast en kosten van letsel door geweld 2015

Dit onderzoek naar de ziektelast en kosten van letsel door geweld is in opdracht van het RIVM uitgevoerd.

Lees meer 

 

Tattoeages - een analyse van OBIN-gegevenes

Op verzoek van de NVWA is een analyse uitgevoerd naar het voorkomen van tatoeages en eventuele lichamelijke klachten, zoals infecties, die optreden na het zetten van de tatoeage.

Lees meer 

 

Whitepaper In Psychische Nood

Dit whitepaper behandelt psychisch letsel door ongevallen en geweld.

Lees meer 

 

vuurwerk

Cijferfactsheet vuurwerkongevallen 2014-2015

Een factsheet met de cijfers voor ongevallen met vuurwerk in 2014-2015.

Lees meer

 

Cijferfactsheet vuurwerkongevallen 2015-2016

Een factsheet met de cijfers voor ongevallen met vuurwerk in 2015-2016.

Lees meer

 

Rapport vuurwerkongevallen 2015-2016

Dit rapport geeft een overzicht van de meest voorkomende ongevallen met vuurwerk in 2015-2016.

Lees meer

 

Rapport vuurwerkongevallen type vuurwerk en letsel 2015-2016

In dit rapport vind je een overzicht van de meest voorkomende ongevallen met vuurwerk in 2015-2016, per type vuurwerk en per soort letsel.

Lees meer

 

Rapport evaluatie 4 vuurwerk veilig lessen (2016)

In dit rapport lees je de evaluatie van de 4 vuurwerk veilig lessen.

Lees meer