publicaties

Text widget

Publicaties

VeiligheidNL gelooft in de kracht van kennis. Daarom delen we hieronder graag een aantal interessante publicaties met u.

Algemeen

Cijferraportage Letsels 2017; Kerncijfers LIS

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste kerncijfers met betrekking tot letsel in 2017.

Lees meer 

 

Factsheet Letsels 2017; Kerncijfers LIS

Dit factsheet toont de belangrijkste cijfers uit 'Cijferrapportage Letstels 2017; Kerncijfers LIS', opgesplitst in letsel door een ongeval en opzettelijk toegebracht letsel.

Lees meer 

 

Cijferrapportage Letsels 2016; Kerncijfers LIS

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste kerncijfers met betrekking tot letsel in 2016.

Lees meer 

 

LIS, representatief voor SEH's in Nederland? (2016)

Dit rapport beschrijft de representativiteit van de LIS-steekproef aan de hand van relevante kenmerken.

Lees meer  

 

Cijferrapportage Letsels 2015; Kerncijfers LIS

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste kerncijfers met betrekking tot letsel in 2015.

Lees meer 

 

Rapport Onderzoek schatting landelijk aantal SEH bezoeken (2015)

Het RIVM heeft onderzocht of de schattingen van het landelijk aantal bezoeken aan Spoedeisende Hulp (SEH) afdelingen op basis van het LIS een goed beeld geven van het werkelijke aantal SEH-bezoeken.

Lees meer  

 

Rapport Onderzoek naar de kwaliteit en toekomstbestendigheid van het LIS (2015)

TNS NIPO heeft in opdracht van het ministerie van VWS een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit en de toekomstbestendigheid van het LIS.

Lees meer  

 

Factsheet Letsel Informatie Systeem (2012)

Deze factsheet geeft meer informatie over het LIS.

Lees meer 

Kinderen

Cijferrapportage Letsels bij kinderen 0-3  jaar in 2016 (2018)

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste letsels door ongevallen bij kinderen van 0-3 jaar in 2016.

Lees meer 

 

Rapport Letsels bij kinderen en jeugd 0-18 jaar in 2015 (2017)

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste letsels door ongevallen bij kinderen van 0-18 jaar in 2015.

Lees meer 

 

Cijferrapportage (Knoopcel)batterijen (2015)

Op verzoek van de NVWA is een analyse gedaan naar ongevallen door het per ongeluk inslikken van (knoopcel)batterijen. In dit rapport vindt u de uitkomsten.

Lees meer 

 

Factsheet Jeugd 0 t/m 18 jaar; ongevalscijfers 2013

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste letsels door ongevallen bij kinderen van 0-18  jaar in 2013.

Lees meer  

 

Factsheet Ongevallen met huishoudchemicaliën (2013)

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste letsels door ongevallen bij kinderen van 0-18  jaar in 2013.

Lees meer  

 

Factsheet Valongevallen bij kinderen 0-12 jaar (2013)

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste letsels door valongevallen bij kinderen van 0-12  jaar in 2013.

Lees meer  

 

Factsheet Letsels bij kinderen 0-4 jaar (2012)

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste letsels door ongevallen en geweld bij kinderen van 0-4  jaar in de periode 2006-2012.

Lees meer  

Ouderen

Cijferrapportage Privé-valongevallen bij ouderen, ongevalscijfers 2017

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste letsels - en specifiek, hersenletsel - door valongevallen bij ouderen in 2016.

Lees meer

 

Cijferrapportage Vallen 65 jaar en ouder; ongevalscijfers 2016

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste letsels - en specifiek, hersenletsel - door valongevallen bij ouderen in 2016.

Lees meer 

 

Cijferrapportage Vallen 65 jaar en ouder; ongevalscijfers 2015

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste letsels - en specifiek, hersenletsel - door valongevallen bij ouderen in 2015.

Lees meer 

 

Factsheet Stijging ernstige hersenletsels door vallen bij 65+ers (2012)

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste letsels door valincidenten bij ouderen ten gevolge van alcoholgebruik in 2012.

Lees meer 

 

Factsheet Verpleeg- en verzorgingshuizen; ongevalscijfers 2012

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste letsels door ongevallen bij ouderen in verpleeg- of verzorgingshuizen t/m 2012.

Lees meer 

 

Cijferrapportage Vallen 65 jaar en ouder; ongevalscijfers 2014

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste letsels door valongevallen bij 65+'ers in 2014.

Lees meer 

 

Rapport Scootmobiel ongevallen, LIS vervolg onderzoek (2012)

Dit rapport geeft een overzicht van de oorzaken en de gevolgen van ongevallen met scootmobielen.

Lees meer