publicaties

Publicaties

VeiligheidNL gelooft in de kracht van kennis. Daarom delen we hier graag een aantal interessante publicaties met u.

 

Algemeen

Infographic Letsel door een ongeval en opzettelijk toegebracht letsel 2017

Dit document geeft een overzicht van de belangrijkste kerncijfers met betrekking tot letsel door een ongeval en opzettelijk toegebracht letsel in 2017.

Lees meer 

 

Cijferraportage Letsels 2017; Kerncijfers LIS

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste kerncijfers met betrekking tot letsel in 2017.

Lees meer 

 

Cijferrapportage Letsels 2016; Kerncijfers LIS

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste kerncijfers met betrekking tot letsel in 2016.

Lees meer 

 

LIS, representatief voor SEH's in Nederland? (2016)

Dit rapport beschrijft de representativiteit van de LIS-steekproef aan de hand van relevante kenmerken.

Lees meer 

 

Rapport Onderzoek schatting landelijk aantal SEH bezoeken (2015)

Het RIVM heeft onderzocht of de schattingen van het landelijk aantal bezoeken aan Spoedeisende Hulp (SEH) afdelingen op basis van het LIS een goed beeld geven van het werkelijke aantal SEH-bezoeken.

Lees meer 

 

Rapport Onderzoek naar de kwaliteit en toekomstbestendigheid van het LIS (2015)

TNS NIPO heeft in opdracht van het ministerie van VWS een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit en de toekomstbestendigheid van het LIS.

Lees meer 

 

Ouderen

Cijferrapportage Letsel ouderen 65 jaar en ouder; Kerncijfers LIS 2017

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste kerncijfers met betrekking tot letsel onder 65-plussers in 2017.

Lees meer 

 

Cijferraportage Privé-valongevallen bij ouderen 2017

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste kerncijfers met betrekking tot SEH-bezoeken door letsels na privé-valongevallen ((i.e. alle valongevallen die niet in het verkeer, een arbeidssituatie of tijdens sport plaatsvinden) onder 65-plussers in 2017.

Lees meer 

 

Kinderen

Cijferrapportage Letsels kinderen 0 - 3 jaar; Cijfers 2016

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste kerncijfers met betrekking tot letsel onder kinderen van 0 tot 3 jaar in 2016.

Lees meer 

 

Overig

Cijferrapportage Vuurwerkongevallen jaarwisseling 2018-2019

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste cijfers met betrekking tot Vuurwerkongevallen tijdens de jaarwisseling 2018-2019.

Lees meer 

 

Infographic Vuurwerkongevallen jaarwisseling 2018 - 2019

Deze infographic geeft een overzicht van de belangrijkste kerncijfers met betrekking tot vuurwerkongevallen in de jaarwisseling 2018 - 2019.

Lees meer 

 

Cijferraportage Letsel door Geweld 2017

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste cijfers met betrekking tot letsel door geweld in 2017.

Lees meer 

 

Cijferraportage Zelf toegebracht letsel; Kerncijfers LIS 2016

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste kerncijfers met betrekking tot zelf toegebracht letsel in 2016.

Lees meer 

 

Cijferraportage Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol 2017

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste cijfers met betrekking tot alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol in 2017. 

Lees meer 

Arbeid

Cijferraportage Arbeidsongevallen 2017

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste kerncijfers met betrekking tot letsel door arbeidsongevallen in 2017.

Lees meer 

 

Cijferraportage Arbeidsongevallen 2016

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste kerncijfers met betrekking tot letsel door arbeidsongevallen in 2016.

Lees meer