publicaties

Publicaties

VeiligheidNL gelooft in de kracht van kennis. Daarom delen we hieronder graag een aantal interessante publicaties met u.

Algemeen

Cijferraportage Letsels 2017; Kerncijfers LIS

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste kerncijfers met betrekking tot letsel in 2017.

Lees meer  (Kerncijfers Letsels 2017.pdf)

 

Cijferrapportage Letsels 2016; Kerncijfers LIS

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste kerncijfers met betrekking tot letsel in 2016.

Lees meer  (Kerncijfers Letsels 2016.pdf)

 

LIS, representatief voor SEH's in Nederland? (2016)

Dit rapport beschrijft de representativiteit van de LIS-steekproef aan de hand van relevante kenmerken.

Lees meer  

 

Cijferrapportage Letsels 2015; Kerncijfers LIS

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste kerncijfers met betrekking tot letsel in 2015.

Lees meer  (Kerncijfers Letsels 2015.pdf)

 

Rapport Onderzoek schatting landelijk aantal SEH bezoeken (2015)

Het RIVM heeft onderzocht of de schattingen van het landelijk aantal bezoeken aan Spoedeisende Hulp (SEH) afdelingen op basis van het LIS een goed beeld geven van het werkelijke aantal SEH-bezoeken.

Lees meer  

 

Rapport Onderzoek naar de kwaliteit en toekomstbestendigheid van het LIS (2015)

TNS NIPO heeft in opdracht van het ministerie van VWS een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit en de toekomstbestendigheid van het LIS.

Lees meer  

 

Factsheet Letsel Informatie Systeem (2012)

Deze factsheet geeft meer informatie over het LIS.

Lees meer  (Kerncijfers Letsels 2012.pdf)