Gericht onderzoek

Wij doen gericht onderzoek om dieper in te gaan op specifieke letselproblematiek en risicofactoren. Ook doen we gericht onderzoek naar de effectiviteit van gedragsinterventies en de belevingswereld, behoeften en het gedrag van bepaalde doelgroepen. Dit doen we op verschillende manieren, zowel kwantitatief (bijvoorbeeld met online enquêtes) als kwalitatief (bijvoorbeeld met focusgroepen en observaties).

Letselproblematiek en risicofactoren

Analyses op de database van ons Letsel Informatie Systeem (LIS) geven inzicht in het soort letsels, de hoeveelheid letsels en de gevolgen van deze letsels. Daarnaast voeren we gericht onderzoek uit om meer inzicht te krijgen in de letselproblematiek, de incidentie, de oorzaken en risicofactoren. Dat doen we onder meer met vervolgonderzoeken bij patiënten die in LIS geregistreerd staan. Een steekproef van al dan niet specifieke letselpatiënten (en een controlegroep) wordt dan – via de deelnemende ziekenhuizen – benaderd met het verzoek een vragenlijst in te vullen. Hierdoor kunnen aanvullende, meer gedetailleerde onderzoeksvragen beantwoord worden. Ook doen we analyses met gegevens over ongevallen en andere leefstijlaspecten, die via de Leefstijlmonitor bij een aselecte steekproef van burgers worden verzameld.

Interventies en gedrag

Wij doen ook onderzoek naar veiligheidsbeleving, naar doelgroepen voor gedragsinterventies en naar de effectiviteit van interventies. Zo evalueren we – in samenwerking met externe onderzoeksbureaus of universiteiten – de implementatie en effectiviteit van onze eigen interventies, trainingen, en (voorlichtings)campagnes. En we doen dit ook voor interventies van anderen. We brengen in kaart hoe en onder welke omstandigheden de interventie werd geïmplementeerd (wat ging er goed, wat ging er slecht en waarom), of de interventie de doelgroep heeft bereikt en of de interventie wordt begrepen en gewaardeerd door de betrokkenen. Het effect van een interventie evalueren we meestal met kwantitatief onderzoek. De uitkomstmaten kunnen letsels zijn (via LIS) maar ook gedrag, gedragsdeterminanten of kwaliteit van leven.

Certificaat NEN-7510

Wij zijn in het bezit van een NEN-7510 certificaat. Door certificering voor deze norm kunnen wij partners in de zorg en hun patiënten de garantie geven dat wij zorgvuldig en veilig met hun gegevens omgaan. De norm vereist een blijvend hoog niveau van informatiebeveiliging en toetst daar ook regelmatig op. Het behalen van de norm bewijst dat betrouwbaarheid en beveiliging van informatie bij ons zijn gewaarborgd.

Interesse in specifieke cijfers? Neem contact met ons op.

Contact