Stimuleert veilig gedrag

Voorlichtingsmaterialen

Lees meer
Lees minder

Text widget

Voor huurders en ouders hebben we een aantal voorlichtingsmaterialen ontwikkeld, om ze te informeren over hoe zij het spelen op een opblaasbaar speeltoestel (ofwel: luchtkussen) veilig én leuk kunnen houden voor hun kinderen: 

 

De materialen over het correct plaatsen en verankeren van het speeltoestel zijn vooral van belang voor huurders, maar ook voor beheerders. De 'speelregels' zijn voor alle doelgroepen relevant. Hieronder vind je deze voorlichtingsmaterialen, die je kunt downloaden of afspelen. De video's kunnen ook op de eigen website geplaatst worden. De speelregels voor opblaasbare speeltoestellen én tips voor hoe je toezicht houdt en kinderen aanspreekt op hun gedrag, zijn ook op de webpagina over spelen op een luchtkussens (voor consumenten) te vinden.

 

HOU HET LEUK. HOU HET VEILIG.

Text widget

Video ‘Een luchtkussen dat staat als een huis’

Bij het plaatsen en verankeren van een opblaasbaar speeltoestel komt heel wat meer kijken dan veel huurders denken. Maar ook beheerders kunnen zich hier nog wel eens in vergissen. In deze video worden de belangrijkste stappen behandeld om een opblaasbaar speeltoestel veilig te plaatsen. Dit zijn die stappen:

  1. Lees altijd vooraf de handleiding
  2. Denk na over de plek van het luchtkussen
  3. Blaas het luchtkussen op correcte wijze op
  4. Veranker het luchtkussen & plaats valdempend materiaal indien nodig

Deze video kan ook relevant zijn voor huurders vóórdat ze een speeltoestel huren, zodat ze weten waar ze rekening mee moeten houden!

IFrame

Text widget

Instructiekaart plaatsing

Bovengenoemde stappen zijn in de instructiekaart plaatsing & verankering nog eens opgesomd. Deze instructiekaart dient als geheugensteuntje voor huurders en beheerders, zodat ze de stappen bij de hand hebben als ze het speeltoestel gaan plaatsen. Op de achterzijde van de instructiekaart staan de speelregels, die we in de video en op de poster (zie hiernaast) nader toelichten.

 

Op de instructiekaart gebruiken we symbolen, waardoor de stappen en speelregels snel door te nemen en voor iedereen begrijpelijk zijn. Verhuurders kunnen de instructies downloaden, (laten) printen en eventueel plastificeren en meegeven aan hun huurders.

Text widget