Text widget

Afhankelijk van de leeftijd en ontwikkeling van een kind spelen er telkens andere veiligheidsonderwerpen. De basisvoorlichting op het gebied van kinderveiligheid bestaat uit de methodiek Veilig groot worden. Deze methodiek geeft ouders informatie over veiligheid op het moment dat het relevant is. Met gefaseerde voorlichting kunt u tijdens elke ontmoeting met ouders precies die informatie bieden die aansluit bij de leeftijd- en ontwikkelingsfase van hun kind. Zo helpt u mee ouders te stimuleren tot veilig gedrag: voldoende toezicht, een veilige omgeving en opvoeding.

Aanvullend op de basisvoorlichting biedt VeiligheidNL diverse themafolders en kunt u ouders allerlei digitale links toesturen die verwijzen naar checklists, filmpjes en aanvullende informatie op onze website.

 

Fasering

 

Download het protocol Veilig Groot Worden als u wilt weten hoe u de methodiek goed in kunt zetten in uw voorlichting.

 

Ouders 1e kind

In de praktijk blijkt dat met name ouders van eerste kinderen vaak te laat maatregelen nemen ter voorkoming van ongevallen. Aandacht voor veiligheidsvoorlichting is bij hen extra belangrijk!

 

Ouders met beperkte gezondheidsvaardigheden

Kijk voor meer informatie over het geven van voorlichting aan ouders met beperkte gezondheidsvaardigheden.

 

Deel blok

deel dit artikel