Borgen

Evalueren helpt om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de valpreventie-aanpak in je gemeente. Hiervoor is het belangrijk om van begin tot eind bij te houden hoe het proces verloopt en wat de resultaten zijn. Met een goede evaluatie kan de aanpak regelmatig worden geoptimaliseerd en houdt je stakeholders op de hoogte van de voortgang en resultaten.

Jaarlijkse verplichte uitvraag over 2024 en verder

Met de ondertekenaars van GALA is afgesproken de uitvoering van het GALA te monitoren. Op de pagina van het RIVM staat waarom, hoe er gemonitord gaat worden en welke informatie ze hiervoor nodig hebben.

In de jaarlijkse uitvraag aan gemeenten zullen de volgende onderdelen worden opgenomen:

  • Aantal thuiswonende ouderen (65+) dat n.a.v. inzet vanuit gemeenten, een valrisicotest heeft gedaan.
  • Welke valpreventieve beweeginterventie(s) er n.a.v. inzet vanuit gemeenten worden aangeboden aan thuiswonende ouderen (65+)
  • Hoeveel van deze thuiswonende ouderen (65+) heeft deelgenomen aan elke valpreventieve beweeginterventie.

De templates registratie kunnen gemeenten als hulpmiddel gebruiken om bovenstaande informatie te registreren. 

Bekijk de stappen van de Ketenaanpak

Terug naar het overzicht

Welkom bij VeiligheidNL!

Wij maken gebruik van cookies om de website optimaal te laten werken op basis van jouw voorkeuren. Daarnaast analyseren en verbeteren wij continu. Lees meer over ons cookie- en privacybeleid.