Rapport 1,2 miljoen mensen leden in 2020 aan gehoorverlies in Nederland

Gehoorschade is een grootschalig probleem, zo onderzochten we in 2020. En de aantallen beperkend gehoorverlies nemen sterk toe met de leeftijd. Om effectief gehoorschade in de toekomst te kunnen voorkomen, hebben we goede cijfers nodig.

Status

Afgerond

Onderzoek type

Onderzoek

Publicatiedatum: 3-2-2021
placeholder
1 op de 8
van de Nederlandse veertigplussers heeft gehoorverlies van meer dan 35 decibel.

Onderzoek van VeiligheidNL en Erasmus MC uit 2020 laat zien dat naar schatting 13 procent van de Nederlandse bevolking van 40 jaar en ouder een gehoorverlies heeft van meer dan 35 decibel. Dit komt neer op 1,2 miljoen mensen die in het dagelijks leven moeite hebben met anderen te verstaan en die baat kunnen hebben bij een hoortoestel.

Hoe vaak en bij wie?

Gehoorverlies kan grote persoonlijke gevolgen hebben. Als basis voor effectief preventiebeleid is het belangrijk om te weten hoe vaak en bij wie gehoorverlies voorkomt. VeiligheidNL zet zich in voor de preventie van gehoorschade als gevolg van blootstelling aan hard geluid. Deze zogenoemde lawaaischade is, net als ouderdom, een belangrijke oorzaak voor gehoorverlies. Recente onderzoeken laten zien dat gehoorverlies een omvangrijk probleem is, maar er is weinig structureel inzicht in de exacte cijfers van gehoorverlies onder de Nederlandse bevolking. Daarom onderzoeken we de mogelijkheden om de ontwikkelingen in de tijd qua aantallen van gehoorverlies nauwgezet te kunnen volgen. Om een uitgangspunt te creëren, hebben we eerst de huidige cijfers in kaart gebracht.

1,2 miljoen mensen met gehoorverlies

Uit de resultaten blijkt dat naar schatting 13 procent van de Nederlandse bevolking van 40 jaar en ouder, oftewel 1,2 miljoen mensen, beperkend gehoorverlies heeft. De prevalentie van beperkend gehoorverlies neemt sterk toe met de leeftijd.

Methode

Het onderzoek hebben we samen uitgevoerd met het Erasmus MC. In dit onderzoek zijn landelijke aantallen gehoorschade berekend aan de hand van gehoormetingen (toonaudiometrie) van het ERGO-cohortonderzoek van het Erasmus MC en demografische gegevens van het CBS.
Het is het eerste onderzoek waarin de landelijke prevalentie van gehoorverlies, oftewel aantallen gehoorschade in een bepaalde periode, is geschat op basis van een groot aantal objectieve metingen in een Nederlandse populatie waarin ook ouderen ruim zijn vertegenwoordigd. In dit onderzoek is de definitie beperkend gehoorverlies gehanteerd indien de toonaudiometrie aangaf dat het gehoorverlies in het beste oor ≥35 dB bedroeg.

Conclusie

Dit onderzoek bevestigt dat gehoorverlies in Nederland een grootschalig probleem is. In de toekomst wil VeiligheidNL de gegevens van het ERGO-cohortonderzoek aanvullen met data van andere cohortonderzoeken, om een nog representatiever en nauwkeuriger beeld te kunnen vormen. Daarbij is het belangrijk om ook het gehoorverlies bij jongeren in kaart te brengen, omdat het ontstaan van gehoorverlies soms al op jonge leeftijd begint. In het kader van preventie is het belangrijk om zowel jong als oud bewust te maken van het belang van een goed gehoor, de kwaliteit van hun gehoor en de mogelijkheden om je gehoor zo lang mogelijk gezond te houden.

Internationale Dag van het Gehoor

Ieder jaar, op de internationale Dag van het Gehoor op 3 maart, vraagt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aandacht voor de wereldwijde omvang van gehoorverlies en het belang van preventie. VeiligheidNL steunt deze oproep en onderschrijft het belang van preventie en het vroegtijdig opsporen van beginnend gehoorverlies. Wij roepen daarom jong en oud op om regelmatig je gehoor te testen.

Download hieronder de rapportage van dit onderzoek.

placeholder

Samenwerken op dit onderwerp?

Meer over onderwerpen:

Welkom bij VeiligheidNL!

Wij maken gebruik van cookies om de website optimaal te laten werken op basis van jouw voorkeuren. Daarnaast analyseren en verbeteren wij continu. Lees meer over ons cookie- en privacybeleid.